X Limanowskim Talent Show

X Limanowskim Talent Show

Limanowski Dom Kultury zaprasza do udziału w jubileuszowym X Limanowskim Talent Show. Konkurs, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Limanowa – Władysława Biedy, odbędzie się w dniu 13 lipca br. podczas Dni Limanowej na placu przy Limanowskim Domu Kultury.

imanowski Talent Show to wydarzenie, które z roku na rok wyłania kolejnych zdolnych wykonawców z powiatu limanowskiego. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych ani podziału na kategorie. Liczy się talent i chęć występu przed szerszą publicznością.

Podczas dotychczasowych dziewięciu edycji konkursu na scenie wystąpiło ponad 200 wykonawców, a wśród zwycięzców znaleźli się m. in. Claudia Kuczaj, Sylwia Zelek, Joanna Mrowca, Beata Ogiela, Alicja Kwit, Bartłomiej Chrustek, Katarzyna Ćwik, Wojciech Gajewski i Marlena Gajewska – zwyciężczyni z roku ubiegłego.

Tegoroczny X Limanowski Talent Show przebiegał będzie w odmiennej do poprzedniego roku formule. Podczas trwania pierwszego dnia święta miasta tj. 13 lipca br. odbędą się przesłuchania, a komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. Uczestnicy walczyć będą o nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Limanowa w wysokości: I miejsce – 1.500 zł, II miejsce – 1.000 zł i III miejsce – 500 zł. Wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędą się w trakcie drugiego dnia Dni Limanowej tj. 14 lipca br.

Zgłoszenia należy składać do dnia 31 maja br. wyłącznie osobiście w sekretariacie LDK lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Limanowski Dom Kultury
ul. Władysława Reymonta 3
34-600 Limanowa

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych nie ma możliwości w roku obecnym przesyłania kart zgłoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej!!!

W przypadku korzystania z muzyki mechanicznej wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych!!!

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem, który dostępny jest TUTAJ wraz z kartą zgłoszenia.

Zachęcamy do udziału!

(inf. LDK Limanowa)

Zobacz również