Limanowa. Dofinansowanie na renowację kapliczki

Limanowa. Dofinansowanie na renowację kapliczki

Miasto Limanowa uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 000 zł z budżetu województwa na renowacje kapliczki z figurą Matki Bożej Siedmiu Boleści w Limanowej-Sowlinach.

Wręczenie symbolicznych czeków odbyło się wczoraj (tj. 09.05.2019) w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego czek przyjął Wacław Zoń, Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa. 

Kamienna kapliczka figuralna powstała ok poł. XIX w. Kiedyś znajdowała się przy ul. Krakowskiej 10 na działce o nr 377/4. Niestety uległa zniszczenia poprzez spadające konary drzew i została przeniesiona na działkę nr 422 w 2006 roku. Jej forma – statyczna figura ustawiona na gzymsowym cokole, w którym nisza z płaskorzeźbą świętego. Matka Boska przedstawiona w lekkim kontrapoście, z głową pochyloną w prawo. Dłonie splecione na piersiach, w geście modlitewnym. Spod rąk wydostają się sztylety – trzy po prawej, cztery po lewej stronie  symbolizujące „siedem boleści M. B” Kapliczka posiada pęknięcia oraz naleciałości w postaci mchu.

Środki przekazane w ramach konkursów Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019 pozwolą odnowić i odrestaurować w sumie 18 obiektów i 16 kapliczek położonych na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Łączna kwota dofinansowania na w/w inwestycje to ponad 1 mln zł.

Zobacz również