Limanowa. Śmietnisko na terenie byłej rafinerii

Limanowa. Śmietnisko na terenie byłej rafinerii

Na terenie byłej rafinerii w Sowlinach znajduje się dzikie wysypisko. Zwróciliśmy się do starostwa powiatowego z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.

W odpowiedzi otrzymaliśmy zapewnienie, że Strefa Aktywności Gospodarczej jest na bieżąco monitorowana przez odpowiednie służby.

Śmieci prawdopodobnie zostały wysypane w nocy, mimo tablicy informującej o zakazie składowania odpadów. Teren ten nie jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Starostwo powiatowe niezwłocznie podejmie działania, zmierzające do oczyszczenia tego miejsca. 

Zobacz również