Limanowa. W starostwie rozmawiano o komunikacji w rodzinie

Limanowa. W starostwie rozmawiano o komunikacji w rodzinie

Nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi i pracownicy ośrodków pomocy społecznej wzięli udział w konferencji „Komunikacja w rodzinie z problemem przemocy”, zorganizowanej przez powiat limanowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Podczas konferencji odbyły się warsztaty, które pomogły bliżej zrozumieć problem komunikacji międzyludzkiej, jak i relacji rodzinnych. Podczas wykładów poruszono m. in. tematykę komunikacji interpersonalnej i ochrony dzieci, żyjących w rodzinach z problemem przemocy.

Wśród pelegentów znaleźli się  Jerzy Szczepaniec (ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz specjalista superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), Marzena Piętoń (koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej), Beata Setlak (komendant Hufca 6-32 Ochotniczych Hufców Pracy w Limanowej) oraz Dorota Trzop (psycholog, psychoterapeuta rodzinny Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Limanowej, Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju w Mszanie Dolnej). W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz powiatu.

 

oprac. Natalia Chorągwicka fot. powiat.limanowski.pl

Zobacz również