Limanowski Głos Profilaktyki. Promocja zdrowego trybu życia

29 maja w hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej odbył się czwarty Limanowski Głos Profilaktyki.

 Jest to cykliczne wydarzenie organizowane w ramach projektu Komendy Głównej Policji,  „Profilaktyka a Ty” oraz kampanii Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Wydarzenie ma na celu promocję zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom, takim jak m.in. uzależnienia, szczególnie wśród młodzieży, a także kreowanie w społeczeństwie wzorców bezpiecznego życia, wolnego od wszelkich uzależnień. Wydarzenie honorowym patronatem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor ZSTiO w Limanowej Stanisław Wąsik, który jako gospodarz obiektu powitał wszystkich obecnych gości.

Limanowski Głos Profilaktyki

Głos zabrał również Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który zwrócił się do młodzieży: – Limanowski Głos Profilaktyki jest doskonałą okazją do tego, aby uświadomić wszystkim jak zgubne mogą być konsekwencje nałogu, a zarazem przestrzec przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Cieszę się, że młodzież z naszych szkół chce propagować życie bez uzależnień czego dowodem jest Wasz liczny udział na dzisiejszym wydarzeniu.

Do zgromadzonej młodzieży głos skierowali także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej Renata Tokarska oraz Komendant Powiatowa Policji w Limanowej nadkomisarz Dorota Tokarz.

Obecni na  spotkaniu byli przedstawiciele władz powiatu, służb, a także dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, opiekunowie oraz uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu limanowskiego.

Ważną i interesującą częścią spotkania były prelekcje zaproszonych ekspertów:

Pedagog, trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR Katarzyna Kudyba przedstawiła problem uzależnień w sieci w swoim wykładzie ,,Uzależnienia behawioralne”. Ta tematyka dotyczyła przede wszystkim codziennego funkcjonowania młodych ludzi, którzy dowiedzieli się do czego może doprowadzić nadmierne korzystanie z portali społecznościowych oraz  jak w bezpieczny sposób korzystać z dobrodziejstw współczesnej techtechnologii.

Jedna z prelegentek Następną prelekcję wygłosił przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Limanowej asp. Paweł Wątroba. Jej tematem  były ,,Zatrucia dopalaczami oraz działania mające na celu pomoc osobie, która zażyła dopalacze”.

Kolejno swoje wykłady wygłosili:

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinspektor Wojciech Chechelski, który mówił o cyberprzemocy i zagrożeniach płynących z sieci oraz Przedstawiciel Grupy Podhalańskiej GOPR Paweł Michalik mówiący na temat bezpieczeństwa w górach.

Podczas „Głosu Profilaktyki” nie mogło zabraknąć przestrzeni na debatę dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia. Hasło tegorocznej brzmiało: ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Panel dyskusyjny poprowadziła i moderowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej mł. asp. Jolanta Mól. Wszystkie szkoły biorące udział w happeningu zostały wcześniej poproszone o przesłanie drogą mailową pytań z zakresu bezpieczeństwa. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Służą także udzieleniu przez specjalistów odpowiedzi, na nurtujące pytania społeczności.

Kulminacyjnym punktem obchodów „Limanowskiego Głosu Profilaktyki” był „Zryw wolnych serc”. Odezwę społeczności „Profilaktyka a Ty” odczytał Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Limanowej asp. Janusz Pach.

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm – to „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym.  Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą – zachęcał wszystkich zebranych w hali ZSTiO prowadzący.

Deszczowa pogoda pokrzyżowała niestety, drugą, plenerowa część happeningu, która miała odbyć się przed halą sportową, podczas której przewidziano m.in.: symulator dachowania, pokaz tresury psa, pokaz  strażacki oraz sprzętu ratowniczo Limanowskiej Sekcji GOPR. Wewnątrz budynku można było natomiast skorzystać z stoiska Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej np. zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przejść tor przeszkód z alkogoglami lub narkogoglami czyli narzędziami edukacyjnymi symulującymi wpływ alkoholu, bądź narkotyku na organizm człowieka. Każdy z uczestników „Głosu Profilaktyki” miał okazję przekonać się, jakie negatywne konsekwencje powodują te używki.

Uczestnicy otrzymali też praktyczne karty pierwszej pomocy oraz soczki ufundowane przez firmę „Tymbark”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym, którym nie jest obojętna profilaktyka uzależnień i swoją obecnością odpowiedzieli na proste hasło: Profilaktyka, a Ty!

Organizatorzy: Powiat Limanowski, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Limanowej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Partnerzy: Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, Auto Moto Klub Limanowa, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Zakład produkcji soków Tymbark.


Zobacz również