PILNE. Brak przydatności wody do spożycia z wodociągów w Nowym Rybiu i Rupniowie

PILNE. Brak przydatności wody do spożycia z wodociągów w Nowym Rybiu i Rupniowie

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych i fizycznych w wodociągach wiejskich w Nowym Rybiu oraz Rupniowie I decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej.

Wprowadzono zakaz użytkowania wody z w/w wodociągów do celów spożywczych i higienicznych (spożywanie, przyrządzanie posiłków, mycie, sprzątanie pomieszczeń itp.) 

” Zakaz użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych( spożywanie, przygotowywanie posiłków, mycie, sprzątanie pomieszczeń itp.)z wodociągu wiejskiego Rupniów II oraz Młynne do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z przedmiotowych wodociągów. Woda ta może być używana do celów sanitarnych ( spłukiwanie toalet).”  Decyzja jest ważna do momentu odwołania.

inf. Gmina Limanowa

Zobacz również