Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025. Z projektem dokumentu można zapoznać się poniżej.

Proces powstawania nowej Strategii Rozwoju Powiatu obejmował w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, organizację badania ankietowego wśród mieszkańców, a także realizację spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem środowisk lokalnych, moderowanych przez konsultantów zewnętrznych (ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji). Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt wspólnych prac władz samorządowych powiatu, przedstawicieli instytucji publicznych, reprezentantów lokalnego biznesu, mieszkańców, a także przedstawicieli środowiska pozarządowego i inicjatyw społecznych, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.

Przedstawiamy Państwu do wglądu projekt niniejszego dokumentu. Można się z nim zapoznać również osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Limanowej (ul. J. Marka 9, II piętro, pokój 203, tel. 18 3337923, e-mail: strategia@powiat.limanowski.pl), który współpracował z ekspertami przy jego opracowaniu.

SRP Limanowskiego na lata 2019-2025 (projekt)

Formularz zmian

inf. Powiat Limanowski

Zobacz również