Wizualizacja wielopoziomowego parkingu przy ul. Łazarskiego w Limanowej

Wizualizacja wielopoziomowego parkingu przy ul. Łazarskiego w Limanowej

Wizualizacja ważnego dla miasta zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach rewitalizacji miasta, jakim jest budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Łazarskiego.

W realizacji tego zadania zakończono niezbędne procedury przetargowe, wyłoniono wykonawcę inwestycji, którym jest Firma „RUKO” z Krakowa. Wybrana firma wykonuje zadanie w formie „Zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym obecnie  wykonywana jest dokumentacja dla uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu właściwych decyzji rozpoczną się roboty budowlane. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2019-2020. 

Przypominamy, że przy ul. Łazarskiego, na starym parkingu przykościelnym powstanie nowy  wielopoziomowy parking dla samochodów osobowych z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla autobusów. W ramach całej infrastruktury będą wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych, klatki komunikacyjne przystosowane także dla niepełnosprawnych z windą oraz miejsca do parkowania rowerów. Na terenie parkingu będą również ogólnodostępne sanitariaty. 

Zobacz również