Woda z wodociągów wiejskich Rupniów I i Nowe Rybie już zdatna do picia

Woda z wodociągów wiejskich Rupniów I i Nowe Rybie już zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej uchylił dziś zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Nowym Rybiu i Rupniowie I.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody z w/w wodociągów przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z  o.o. w Limanowej w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza,  że:
 
– jakość wody w przedmiotowych wodociągach pod względem bakteriologicznym i fizycznym w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wyżej wymienionych wodociągów, określony decyzją  nr 10/NHK/19 i 11/NHK/19 z dnia 10.05.2019r. 

inf. Gmina Limanowa

Zobacz również