Gmina Niedźwiedź. Mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady sołeckie

Gmina Niedźwiedź. Mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady sołeckie

Na niedzielę 23 czerwca zarządzono wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Niedźwiedź. Lokale wyborcze w Zespole Placówek Oświatowych w Koninie, Domu Kultury w Niedźwiedziu, Zespole Placówek Oświatowych w Podobinie oraz Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej będą otwarte od 7.30 do 18.30.

W sołectwie Konina jedynym kandydatem na sołtysa jest Czesław Kawala. Do Rady Sołeckiej kandydaturę zgłosili: Bożena Cichórz, Antoni Hanula, Grzegorz Lupa, Stanisława Natanek, Józef Palac, Andrzej Trojak oraz Barbara Wsół.

Mieszkańcy Niedźwiedzia wybiorą sołtysa spośród dwóch kandydatów. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała Roberta Szarka i Tadeusza Zapałę (zam. w Niedźwiedziu).  Z powodu braku wymaganej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej, wybory te odbędą się w późniejszym terminie na zebraniu wiejskim.

W sołectwie Podobin Rada Sołecka również zostanie wybrana podczas zebrania wiejskiego ze względu na brak odpowiedniej liczby chętnych. Na urząd sołtysa kandydują Halina Bieniek i Tadeusz Zapała (zam. w Podobinie).

Chęć zasiadania w Radzie Sołeckiej sołectwa Poręba Wielka zgłosiło 16 osób: Andrzej Jania, Andrzej Kacik, Bronisław Kaczor, Jerzy Kozyra, Bronisław Misiura, Marcin Moskała, Stanisław Ogiela, Jan Pępek, Bronisław Pitek, Franciszek Rapciak, Józef Rapciak, Henryk Starmach, Jan Starmach, Czesław Strama, Maria Woźniak oraz Bronisław Zapała. Na urząd sołtysa kandydują: Tadeusz Cichański, Jadwiga Pitek i Zbigniew Porębski.

źródło: Urząd Gminy Niedźwiedź

Zobacz również