Mszana Dolna. Była burmistrz Rabki na czele "Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Likwidacji"

Mszana Dolna. Była burmistrz Rabki na czele "Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Likwidacji"

Ewa Przybyło, była burmistrz Rabki Zdroju, została wybrana na prezesa Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Likwidacji. Z funkcji tej zrezygnował dotychczasowy jej prezes – Roman Duchnik.

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa powstał w 1994 r, aby doprowadzić wody zlewni rzeki Raby i dobczyckiego zbiornika wody pitnej dla Miasta Krakowa do stanu naturalnej czystości.

Związek został utworzony przez 15 jednostek samorządowych. Działania Związku koncentrowały się na realizacji kompleksowego programu ochrony wód górnej Raby, który przewidywał wykonanie:

  • 13 oczyszczalni ścieków,

  • modernizację i rozbudowę 2 istniejących oczyszczalni,

  • dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Rabce

  • oraz budowę ok. 750 km systemów kanalizacji sanitarnej

Początkowo siedziba Związku mieściła się w Dobczycach, a obecnie biuro Związku znajduje się w Mszanie Dolnej w budynku administracyjnym obok oczyszczalni ścieków.

W 2004 roku Związek powołał Spółkę z o.o. „Górna Raba”, której zadaniem było i jest prowadzenie wszystki8ch oczyszczalni ścieków należących spółki i do Związku.

Do 2007 roku Prezesem – Przewodniczącym Zgromadzenia Związku był Pan Stanisław Nowacki. W latach 2007 – 2019 funkcję tą pełnił Pan Roman Duchnik, który jednocześnie pełnił i pełni nadal funkcję Prezesa Spółki „Górna Raba”.

W latach 2007-2011 ze związku wystąpiły : Gmina Myślenice, Gmina Jordanów, Miasto Kraków, Gmina Dobczyce i Gmina Wieliczka.

Obecnie Związek tworzy 10 gmin: Miasto Mszana Dolna, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź. Gmina Wiśniowa, Gmina Tokarnia, Gmina Lubień, Gmina Raba Wyżna, Gmina Pcim i Gmina Siepraw.

W 2011 roku wójtowie i burmistrzowie Gmin – uczestników Związku podjęli decyzję o jego likwidacji.

Związek posiada obecnie następujące składniki majątkowe :

  • Trzy Oczyszczalnie Ścieków: w Mszanie Dolnej( na użyczonej od Miasta Mszana Dolna nieruchomości), Tokarni i Rokicinach Podhalańskich

  • Cześć sieci kanalizacyjnej w Mieście Mszana Dolna

  • Większościowy udział w spółce „Górna Raba”, która posiada Oczyszczalnię ścieków w Pcimiu i „Kasinka Mała” w Lubniu. Współudziałowcami mniejszościowymi Spółki są wszystkie Gminy obecnie tworzące Związek za wyjątkiem Rabki-Zdroju i Sieprawia.

Po przeprowadzonym procesie likwidacji majątek Związku zostanie rozdysponowany na Gminy, na terenie których został ten majątek wytworzony. Proces likwidacji Związku może też zakończyć się jego przekształceniem w mały związek lub związki gmin, które będą tworzyć gminy posiadające wspólne oczyszczalnie ścieków i wspólną sieć kanalizacji.

W maju na stanowisko Prezesa Związku została powołana Ewa Przybyło, która przez ostatnie osiem lat pełniła w Związku funkcję Wiceprezesa. Głównym zadaniem nowej Pani Prezes będzie sporządzenie wielowariantowego planu likwidacji Związku lub jego przekształcenia, tak by wszystkie gminy uczestnicy osiągnęli konsensus w sprawie podziału wspólnie wypracowanego majątku oraz dalszego sprawnego zarządzania funkcjonującym oczyszczalniami ścieków, czy to przez powołaną do tego celu Spółkę „Górna Raba” czy też nowe podmioty powołane przez poszczególne samorządy w ramach wzajemnych porozumień.

Zobacz również