Mszana Dolna. Mieszkańcy muszą się liczyć z podwyżką opłat za odbiór śmieci

Mszana Dolna. Mieszkańcy muszą się liczyć z podwyżką opłat za odbiór śmieci

30 czerwca wygasa umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mszana Dolna. Kolejna umowa prawdopodobnie oznacza podwyżki.

Pierwszy przetarg został ogłoszony 17 kwietnia. Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 908.820,00 zł. Ofertę złożył jedynie Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Myślenic, wyznaczając cenę 1.490.400,00 zł. W związku z tym, że cena przewyższała kwotę podaną przez Urząd Miasta, przetarg został unieważniony.

Drugi przetarg ogłoszono 23 maja, przy czym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości, położonych na terenie miasta, w tym domków letniskowych i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych; świadczenie usług związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych. Tym razem miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia 898.820, 00 zł. Do przetargu ponownie zgłosił się tylko Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Myślenic, proponując za odbiór odpadów od mieszkańców cenę 1.399.680,00 zł, obsługę PSZOK – 138.240,00 zł oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych – 73.400,00 zł. Obniżenie ceny przez ZUE w Myślenicach związane jest ze zmniejszeniem częstotliwości odbioru odpadów w sezonie zimowym. 

Na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Urząd Miasta. Mieszkańcy Mszany Dolnej obecnie za odbiór odpadów segregowanych płacą 12,50 zł/ os., natomiast za śmieci niesegregowane – 24 zł/os. 

Zobacz również