Mszana Dolna. Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy

Mszana Dolna. Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy

Na 25 czerwca zaplanowano XI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Rozpocznie się ona o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta. Najważniejszym punktem będzie przedstawienie raportu o stanie miasta za 2018 r. oraz debata, w której wezmą udział radni i uprawnieni mieszkańcy. Radni podejmą uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za rok 2018.

Porządek obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.

3. Sprawozdanie burmistrza miasta z działalności pomiędzy sesjami.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Wnioski w sprawach bieżących.

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy – miasta Mszana Dolna za 2018 rok.

a) Przedstawienie raportu o stanie gminy – miasta Mszana Dolna za 2018 rok.

b) Debata nad raportem o stanie gminy – miasta Mszana Dolna za 2018 rok – głos zabierany przez radnych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

c) Debata nad raportem o stanie gminy – miasta Mszana Dolna za 2018 rok – głos zabierany przez uprawnionych mieszkańców miasta Mszana Dolna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za 2018 rok.

a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Mszana Dolna oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za 2018 rok.

b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mszana Dolna za rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

11. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.

12. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.


źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna

Zobacz również