Mszana Dolna/ Warszawa. Agnieszka Wójcik Młodzieżową Delegatką Polski do ONZ

Mszana Dolna/ Warszawa. Agnieszka Wójcik Młodzieżową Delegatką Polski do ONZ

11 czerwca Agnieszka Wójcik, pochodząca z Mszany Dolnej, została wybrana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na funkcję Młodzieżowej Delegatki Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych / UN Youth Delegate of Poland na roczną kadencję 2019 – 2020.

Było to zwieńczenie 4 – etapowej procedury rekrutacyjnej, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polską Radę Organizacji Młodzieżowych (koordynatora projektu). Jest to już szósta edycja tego globalnego programu w Polsce, który został zainaugurowany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ „World Programme of Action for Youth” (A/Res/50/81) z 1995 r. Jednym z założeń programu stało się wezwanie państw członkowskich do wysyłania reprezentantów środowisk młodzieżowych jako członków delegacji dyplomatycznych, aby tym samym włączyć głos młodzieży do międzynarodowych procesów decyzyjnych. Jest to funkcja apolityczna i pro bono.

Już jesienią tego roku dołączę do prac polskiej delegacji podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Yorku, rzetelnie i bezstronnie reprezentując polską młodzież na forum Narodów Zjednoczonych, działając na rzecz silniejszej ONZ, mając okazję m.in. przemówić na forum ONZ, współtworzyć rezolucje w ramach prac III Komitetu ZO ONZ, dyskutować nad rozwiązywaniem globalnym problemów młodych czy promować osiągnięcia polskiej młodzieży na forum Narodów Zjednoczonych  – mówi Agnieszka Wójcik.

Młodzieżowy Delegat jest głosem polskiej młodzieży w ONZ i łącznikiem pomiędzy młodymi a rządzącymi i światowymi liderami. Do zadań Agnieszki będzie należeć m.in prowadzenie kompleksowych konsultacji z przedstawicielami środowisk młodzieżowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej, samorządowej oraz z delegatami z innych krajów (obecnie ok. 80 krajów powołało program UN Youth Delegate). Będzie również odpowiedzialna za popularyzację i promocję Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju czy promocję działań ONZ wśród polskiej młodzieży, uczestnictwo w konferencjach naukowych i wydarzeniach edukacyjnych oraz udział w negocjacjach i spotkaniach dyplomatycznych.

Działania te mają na celu zwiększanie udziału młodzieży w procesach decyzyjnych na każdym poziomie w celu zwiększenia jej wkładu w rozwój Polski oraz współpracy międzynarodowej, zwiększanie świadomości o globalnej sytuacji młodzieży oraz poprawianie tego, w jaki sposób prawa i aspiracje młodych są respektowane. Moim zdaniem większa partycypacja młodych w procesach decyzyjnych jest niezbędna, aby budować społeczeństwo obywatelskie w Polsce – tak aby głos młodych był słyszalny, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że patrząc globalnie obecna generacja ludzi w wieku 16 – 25 lat jest najliczniejszą w historii, a do 2050 r. ponad połowa światowej populacji to będą właśnie młodzi, którzy muszą mieć nie tylko głos wyborczy (vote), ale których zdanie musi rzeczywiście być brane pod uwagę (voice) – podkreśla polska delegatka.  

Tematem przewodnim poprzedniej kadencji była edukacja i problem zatrudnienia młodych. Agnieszka chciałaby z kolei skupić się na temacie „Młodzi a rewolucja cyfrowa” oraz na zmianach klimatu.

Przede mną rok intensywnej pracy, spotkań i konsultacji z młodzieżą, realizowania własnych projektów i inicjatyw. Zachęcam do śledzenia moich działań jako Delegatki poprzez stronę internetową (https://unyouthdelegate.pl/) i social media.. Jednocześnie zachęcam wszystkich, którym bliskie są tematy młodzieży do kontaktu i współpracy – dodaje.

Agnieszka Wójcik pochodzi z Mszany Dolnej, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Obecnie studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie właśnie ukończyła III rok. W czerwcu 2019 r. została również absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowanego przez Georgia State University i Emory University School of Law. Odbywa praktyki w dziale prawnym Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, a w przeszłości zdobywała doświadczenie zawodowe w licznych organizacjach, takich jak: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Humanity in Action, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, kancelaria prawna „Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Churchill House School of English Language. czy Papworth Trust. W marcu rozpoczęła projekt edukacyjny „We are the UN”, którego celem jest promocja Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród polskiej młodzieży. Interesuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka i prawem UE. Reprezentowała Uniwersytet Warszawski na 60. Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Jestem aktywnie zaangażowana w studencki ruch naukowy, pełniąc funkcję wiceprezeski Koła Naukowego In Altum i członkini zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego UW. Działając w SKN Spraw Zagranicznych, miałam okazję współorganizować kilka ogólnopolskich projektów studenckich, takich jak: Human Rights Week, Akcja Dyplomacja czy Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów. Moją przyszłość wiążę właśnie z prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka – podsumowuje Agnieszka.

fot. prywatne zbiory Agnieszki Wójcik

Zobacz również