W Gminie Dobra powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W Gminie Dobra powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Trwają prace przy budowie PSZOK, czyli Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobra. Punkt powstaje przy oczyszczalni ścieków w Dobrej.

Do powstałego PSZOK-u mieszkańcy będą mogli oddawać takie odpady jak m.in: odpady wielkogabarytowe – meble, odpady wielkogabarytowe – metal, opony, odpady zielone, biodegradowalne, odpady ulegające biodegradacji, papier, szkło, tworzywa sztuczne, odzież, tekstylia, sprzęt elektroniczny i elektryczny (tj. sprzęt audiowizualny, monitory, telewizory, CD, DVD, telefony, komputery, drukarki, maszyny do pisania opiekacze, testery, maszyny do szycia, lodówki, zamrażarki, pralki, piekarniki elektryczne, grzejniki elektryczne), odpady niebezpieczne, odpady betonu, gruzu ceglanego, usunięte tynki, tapety okleiny, pozostałe odpady budowlane.
Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj przez firmę inż. Jarosław Mężyk USŁUGI BUDOWLANE NADZORY, KOSZTORYSY, SZKOLENIA BHP z Ptaszkowej.
 
W ramach projektu w dn. 11-13.06 odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej obejmujące tematykę m.in. segregacji odpadów (zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia).
Inwestycja jest realizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.   
Całkowita wartość projektu wynosi 1 308 860,01 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków UE 809 828,96 zł.
Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobra. Budowa Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.
 
Celem bezpośrednim projektu jest natomiast budowa PSZOK w miejscowości Dobra, Gminie Dobra, który umożliwi odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazanie ich do sortowni i dalsze zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 
inf. Gmina Dobra

Zobacz również