xxx

W dniach od 11 czerwca do 19 czerwca 2019 r. odbywać się będą spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące rozwiązań projektowych przygotowanych dla drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa.

Na spotkaniach omówione zostaną także procedury związane z przejmowaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i wypłatami odszkodowań za te grunty.

Szczegółowy harmonogram spotkań: 

 GMINA

DATA

MIEJSCE

GODZINA

Wielka Wieś

11.06.2019

Sala obrad Rady Gminy Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

18:00

Kraków Nowa Huta

13.06.2019

Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2

Sala konferencyjna (V piętro)

18:00

Kraków Tonie

17.06.2019

Sala Gimnastyczna Szkoły podstawowej nr 67 w Krakowie ul. Kaczorówka 4

18:00

Zielonki

18.06.2019

Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach

ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki

18:00

Węgrzce

19.06.2019

Dom Kultury w Węgrzcach (sala Vangelis)

ul. A3 nr 1, 32-086 Węgrzce

18:00

Dodatkowe dyżury pracowników GDDKiA

25.06.2019

Sala konferencyjna GDDKiA Oddział w Krakowie

30-354 Kraków ul. Mogilska 25

9:00 – 14:00

Dodatkowe dyżury pracowników GDDKiA

27.06.2019

Sala konferencyjna GDDKiA Oddział w Krakowie

30-354 Kraków ul. Mogilska 25

9:00 – 14:00

 

Przygotowane zostały także plansze sytuacyjne z rozwiązaniami projektowymi, które dostępne są w załącznikach i będą prezentowane na spotkaniach.

Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12 km 327 m. Każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu. Węzeł Mistrzejowice, z którym połączona zostanie S52 POK powstanie w ramach budowy odcinka S7  w. Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków  Nowa Huta). W ten sposób zamknie się IV obwodnica  Krakowa

 Węzły w ciągu S52 POK :

 

– Modlnica – dobudowa 4 łącznic

 

–  Zielonki  – węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami

 Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną  Trasą Wolbromską ( projekt ZDW )

 – Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK 7 i Al. 29 – listopada

 – Batowice – w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową 1256 K

 

Powstanie : 27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych, 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

 

13 listopada 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź, które wyceniły koszt zadania na 1 427 968 500 zł.

Wykonawca ma przygotować projekt, wybudować drogę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast przy projektowaniu okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane.

 

Rozwiązania projektowe przygotowane przez wykonawcę zostaną zaprezentowane mieszkańcom gmin: Wielka Wieś, Zielonki i Kraków w dniach od 11.06.2019 do 19.06.2019.

Zobacz również