Limanowa/Mszana Dolna. Podpisanie umowy modernizacji energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej

Limanowa/Mszana Dolna. Podpisanie umowy modernizacji energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na modernizacji energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, zmierzających do zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Zarząd Powiatu udzielił zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” współfinansowana ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji projektowej, modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddasza nad starą częścią budynku, a także wymianę drzwi zewnętrznych, pokrycia dachowego, podbitki i znacznej części konstrukcji dachu, instalacji odgromowej na całym budynku, orynnowania na całym budynku. Prace obejmować będą również remont kominów na starej części, wymianę uszkodzonej podbitki pod zadaszeniem nad pochylnią dla niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki okiennej.

Wartość prac objętych umową wynosi 598 000.00 zł. Realizację zamówienia objętego umową przewidziano do 16.12.2019 r.

 

Źródło: powiat.limanowski.pl

Zobacz również