Limanowa. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Limanowa. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W Starostwie Powiatowym w Limanowej rozmawiano o aktualnym stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz o działalności PUP w Limanowej.

Przedmiotem obrad było również wyrażenie opinii o zasadności kształcenia w zawodach rolniczych i mechanicznych na terenie powiatu limanowskiego. Na zakończenie posiedzenia członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy wyrazili opinię w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

 

Źródło: powiat.limanowski.pl

Zobacz również