Mszana Dolna. Drogę wyremontowali, ale kiedy namalują pasy?

Mszana Dolna. Drogę wyremontowali, ale kiedy namalują pasy?

Remont ulicy Piłsudskiego i Kolbego został zakończony już kilka dni temu. Na nowej nawierzchni nie ma jednak oznakowania poziomego, co irytuje przechodniów, a także kierowców.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przed kilkoma dniami zakończyła prace remontowe w centrum Mszana Dolnej. Na odcinku 1 km DK została wymieniona nawierchnia, która zdaniem krakowskiej instytucji była już dość zniszczon i nie spełniała parametrów właściwej szorstkości czyli była za śliska. Inwestycja kosztowała 850 tys. zł.

Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę, że przez brak oznakowania na wyremontowanej jezdni ruch jest znacznie utrudniony. Dotyczy on przejść dla pieszych. Zdezorientowani są przede wszystkim kierowcy, którzy nie znają ścisłego centrum miasta i nie wiedzą tak naprawdę, w których miejscach do tej pory były usytuowane „pasy”. Nie stosują się oni również do znaków pionowych. Drogowcy zapewniają, że nie zapomnieli o namalowaniu pasów.

– Oznakowanie poziome na drodze krajowej nr 28, odcinku ul. Kolbego i Piłsudskiego zostanie wykonanie zgodnie z obowiązującym projektem organizacji ruchu. W stosunku do oznakowania, które istniało, nie będą wprowadzane żadne zmiany. Oznakowanie przejść dla pieszych pozostanie w tych samych miejscach, w których były przed remontem. Mają być odtworzone do 12 lipca – czytamy na stronie GDDKiA w Krakowie.

Zobacz również