Mszana Dolna. Od 1 sierpnia wzrosną ceny odbioru odpadów

Mszana Dolna. Od 1 sierpnia wzrosną ceny odbioru odpadów

Radni podczas dzisiejszej sesji podjęli uchwałę o podniesieniu cen za odbiór śmieci. Mieszkańcy miasta już w sierpniu zapłacą 25 zł za odpady segregowane oraz 40 zł za odpady niesegregowane. Stawka naliczana jest od osoby. Opłaty za śmieci z domków letniskowych nie wzrosną, ponieważ umowy z właścicielami podpisywane są na rok.

– Czarny scenariusz się spełnił. Tylko jedna firma zgłosiła swoją ofertę w przetargu. Ceny muszą wzrosnąć. Choć opinia jest pozytywna, to nie została podjęta jednogłośnie – powiedział radny Stanisław Antosz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Ryszard Sitkowski podkreślił, że również członkowie Komisji Budżetu i Finansów mieli wątpliowości w tej sprawie.

Na 13 radnych obecnych na sali 12 głosowało za przyjęciem uchwały. 1 osoba była przeciwna. Radni przyjęli również regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zostanie on otwarty po zamontowaniu wagi. Termin rozliczenia tej inwestycji przesunięto na 16 września. 

Drastyczne podniesienie cen za wywóz odpadów to pierwszy duży sprawdzian dla burmistrz Anny Pękały i radnych. W przeszłości o wiele mniejsze podwyżki wywoływały protesty i oburzenie mieszkańców. Dotychczasowa polityka informacyjna w tym zakresie była niewystarczająca. Na stronie internetowej Urzędu Miasta nie publikowano wiadomości na temat przebiegu przetargów i zmian w prawie. Stąd dla wielu osób podniesienie stawek o 100%, może być szokiem. 

Aby złagodzić negatywne emocje, burmistrz Pękała zaproponowała zorganizowanie specjalnych spotkań z mieszkańcami. Akcję informacyjną na temat gospodarowania odpadami na terenie Mszany Dolnej ma prowadzić Straż Miejska. Mieszkańcy otrzymają broszury z zasadami segregacji i harmonogramem odbioru śmieci. Za ich wywóz i składowanie nadal będzie odpowiedzialny Zakład Utylizacji Odpadów z Myślenic. 

 

 


Zobacz również