Mszana Dolna. Urząd Miasta zapowiada dyskusję na temat rewitalizacji

Mszana Dolna. Urząd Miasta zapowiada dyskusję na temat rewitalizacji

1 i 2 sierpnia w sali narad Urzędu Miasta odbędą się spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2020-2024. Poprowadzi je pracownik Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Celem warsztatów ma być wskazanie obszarów zdegradowanych, a także dyskusja nad potencjałem i problemami miasta. Diagnoza stanie się podstawą opracowania programu rewitalizacji w kolejnych latach. Spotkania wyznaczono na czwartek na godz. 16.00 oraz piątek na godz. 9.00.

Mieszkańcy mogą również wypełnić anonimową ankietę. 

https://www.webankieta.pl/ankieta/447164/program-rewitalizacji-miasta-mszana-dolna.html

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna

Zobacz również