Mszana Dolna/ Warszawa. Agnieszka Wójcik rozpoczęła konsultacje z młodymi z całej Polski

Mszana Dolna/ Warszawa. Agnieszka Wójcik rozpoczęła konsultacje z młodymi z całej Polski

Pochodząca z Mszany Dolnej, Młodzieżowa Delegatka RP do ONZ, Agnieszka Wójcik, przedstawiła swoje priorytety i zadania podczas spotkania w Warszawie. Zorganizowały je: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych oraz Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy. Było to pierwsze z cyklu spotkań poprzedzających wyjazd Agnieszki do Nowego Jorku, gdzie jesienią odbędzie się 74. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– Spotkanie w Warszawie było pierwszym z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych z młodzieżą. Oceniam je bardzo pozytywnie – było merytorycznie i twórczo. Na początku przedstawiłam program Młodzieżowego Delegata RP do ONZ, moje priorytety i plan działań na tę kadencję. Zgodnie z moim założeniem spotkanie miało formułę burzy mózgów, w której ja pełniłam głównie rolę moderatorki. Uczestnicy byli bardzo aktywni. W dyskusji o priorytetach młodych zwracali uwagę przede wszystkim na kwestię konieczności kładzenia większego nacisku na edukację obywatelską, dialog międzykulturowy i edukację klimatyczną wśród uczniów, działania na rzecz klimatu, ułatwienia w zakresie zakładania własnych biznesów przez młodych, współpracy szkół i uniwersytetów z inkubatorami przedsiębiorczości. Podkreślali też znaczenie równości płci na rynku pracy, konieczności zwalczania bezrobocia wśród młodych czy strukturalnego wspierania organizacji młodzieżowych. Wywiązała się też ciekawa dyskusja o potencjale e-głosowania w kontekście zwiększania frekwencji wyborczej wśród grupy wiekowej 18-29 lat. Wszystkie zgłoszone przez uczestników postulaty zostały przeze mnie spisane i staną się jedną z podstaw do dalszych prac. Dla tych, którzy woleli nie zabierać głosu publicznie czy po prostu nie zdążyli tego zrobić, istniała możliwość spisania postulatów na kartkach i zostawienia mi ich – tu także pojawiło się mnóstwo ciekawych pomysłów i odpowiedzi – podsumowała Agnieszka Wójcik.

21 lipca studentka prawa z Mszany Dolnej będzie gościć w Gdańsku. Z kolei 24 lipca zaprasza do Kawiarni Literackiej w Krakowie. Początek spotkania o godz. 18.00.

fot. organizatorzy

Zobacz również