Piekiełko. Droga "Jackówka" wyremontowana

Piekiełko. Droga "Jackówka" wyremontowana

Informujemy, że zakończył się remont drogi gminnej Jackówka w miejscowości Piekiełko.

W ramach remontu wykonana została nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 304 mb, utwardzone pobocza oraz zamontowane bariery ochronne. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu, była firma FHU KADBUD Kazimierz Dudzik.

Koszt inwestycji to ponad 184 000 zł, w tym 84 830 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z obudową infrastruktury komunalnej i stabilizacją osuwisk.

Zobacz również