Gmina Mszana Dolna. Nauczyciele pomyślnie zdali egzamin zawodowy

Gmina Mszana Dolna. Nauczyciele pomyślnie zdali egzamin zawodowy

Anna Stanisławska i Mateusz Dąbrowa, to dwoje nauczycieli z Gminy Mszana Dolna, którzy pomyślnie zdali egzamin nauczyciela mianowanego.

Stało się to w wyniku postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, które zostały przeprowadzone w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w dniu 22 sierpnia 2019 roku dla:  

Anny Stanisławskiej – nauczycielki języka angielskiego oraz historii w Szkole Podstawowej w Glisnem, a także Mateusza Dąbrowy – nauczyciela wychowania fizycznego oraz techniki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kasince Małej.

Obydwa postępowania uwieńczone zostały sukcesem, a zgodnie z opiniami członków komisji egzaminacyjnych awansowani nauczyciele wykazali się szeroką wiedzą, bardzo dobrą znajomością sztuki „nauczania” oraz bogatym doświadczeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej odzwierciedlonym w przeprowadzanych wobec nich postępowaniach egzaminacyjnych, które w bieżącym roku były nieco trudniejsze, ze względu na zmianę prawodawstwa oświatowego w tym zakresie. Droga do tego awansu nie była łatwa, bowiem nauczyciele wcześniej odbyli staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, a złożone przez nich dokumentacje wnioskowe musiały spełniać wszystkie wymogi formalno-prawne. Mianowanie jest z kolei trzecim stopniem na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela, uzyskanym po co najmniej sześcioletniej pracy w zawodzie nauczyciela.

Źródło: Gmina Mszana Dolna

Zobacz również