Mszana Dolna. Jadłodzielnia zaczęła funkcjonować

Mszana Dolna. Jadłodzielnia zaczęła funkcjonować

W sobotę przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej zostanie uruchomiona jadłodzielnia. To pierwsze miejsce na terenie powiatu limanowskiego, w którym będzie można dzielić się żywnością.

– Myślę, że otwarcie Jadłodzielni w Mszanie Dolnej jest swoistą szansą dla lokalnej społeczności. W Internecie idea ta uzyskała wielkie wsparcie i poparcie, natomiast Jadłodzielnia nie stoi w Internecie, ale jest realna, ma adres. To od wszystkich mieszkańców zależy czy i jak będzie funkcjonowała, z jakim spotka się odbiorem, czy będzie traktowana z należnym szacunkiem jako dobro wspólne, czy pogardzana. Dużą rolę, mam nadzieję, odegra rzetelna informacja o zasadach, według których działa to w wielu krajach Europy. Dlatego kolportować będę ulotki. Zarówno w dniu otwarcia osobiście, jak i z pomocą życzliwych ludzi, którzy utożsamiają się z podobnymi ideami. Wielkie wyrazy wdzięczności i uznania kieruję do grupy osób, które pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia. Bez ich wsparcia dzisiaj jeszcze na pewno by go nie było. To bardzo miłe znajdować sprzymierzeńców w realizacji społecznych postępów. Najmniejsze działające już jadłodzielnie w Polsce ratują rocznie co najmniej tonę żywności. Niech i nasza włączy się w ten „system”. Statystycznie każdy z nas w kraju marnuje 235 kg żywności w ciągu roku… Nikt chyba jeszcze nie policzył, ile to emisji CO2, ile pochłonęło energii przy wytwarzaniu, i że ktoś za to zapłacił. W skali globalnej to niebotyczne sumy. My Świata nie uratujemy, ale jako jego malutka część powinniśmy na co dzień myśleć o nim z troską. Najważniejsze. Jadłodzielnia jest dla wszystkich. Korzystanie z niej zarówno w charakterze dzielącego się, jak i częstującego może i powinno być powodem do małej, spokojnej dumy – podsumowuje pomysłodawca i realizator projektu, Radosław Rusnarczyk.

Regulamin

§ I.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. Jadłodzielni – rozumie się Jadłodzielnię w Mszanie Dolnej jako punkt bezpłatnego dzielenia się żywnością, zlokalizowany przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej,

2. Żywności – rozumie się produkty spożywcze nadające się do spożycia, które na własną odpowiedzialność można zostawić lub zabrać z Jadłodzielni,

3. Przekazującym – rozumie się osobę, która pozostawia produkty żywnościowe w Jadłodzielni,

4. Odbierającym – rozumie się osobę, która zabiera produkty żywnościowe będące w zasobach Jadłodzielni. 

§ II

Celem głównym Jadłodzielni jest zapobieganie marnowaniu żywności.

Cele szczegółowe, to:

* pomoc potrzebującym – zarówno osobom posiadającym niepotrzebną żywność, jak i potrzebującym żywności,

* wzmacnianie więzi społecznych – wzrost wrażliwości na potrzeby innych ludzi, generowanie i wzmacnianie zachowań prospołecznych oraz budowanie zaufania i kapitału społecznego,

* działanie proekologiczne – zmniejszenie ilości odpadów spożywczych,

* edukacja – informowanie, jak nie marnować żywności w domu, jak właściwie ją przechowywać, długofalowo kształtowanie świadomych zachowań konsumenckich.

* Jadłodzielnia jest miejscem bezpłatnego dzielenia się żywnością.

* Z Jadłodzielni mogą korzystać wszyscy Przekazujący i Odbierający mieszkańcy Mszany Dolnej lub okolic.

* Odbierający zabiera żywność na własną odpowiedzialność, oceniając jej przydatność indywidualnie za pomocą wzroku, węchu i informacji na opakowaniu

 § III.

1. Jadłodzielnia przyjmuje:

* żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności do spożycia określonej na opakowaniu,

* żywność, która przekroczyła datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyła terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do”,

* produkty zapakowane fabrycznie,

* produkty suche: kasze, ryże, makarony, mąki, cukry, ciastka itd. (wszystkie muszą być w nieuszkodzonych opakowaniach),

* zapakowane pieczywo i inne wyroby piekarnicze,

* warzywa i owoce,

* ryby w próżniowych „fabrycznych” opakowaniach z podaną datą – „najlepiej spożyć przed” lub „należy spożyć do”,

* produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, próżniowe itp.,

* sery, jogurty, twarogi w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

2. Jadłodzielnia nie przyjmuje:

* wyrobów i przetworów własnych domowych, np. ciast, zup w słoikach, sałatek, marynat itp.

(Ten punkt nie dotyczy placówek prowadzących zgodną z przepisami działalność gastronomiczną, warunkiem jest jednak umieszczenie daty sporządzenia wyrobu na opakowaniu.),

* produktów nadjedzonych, napoczętych, np. otwartych puszek czy słoików,

* produktów nadpsutych i przeterminowanych, wykazujących oznaki popsucia, mających nietypowy zapach, kolor lub wydęte wieczka,

* produktów, które przekroczyły termin przydatności do spożycia – adnotacja „należy spożyć do”,

* produktów, które miały kontakt z odpadami spożywczymi, komunalnymi lub znajdowały się w kontenerach na odpady,

* żadnego rodzaju surowego mięsa oraz produktów z niego przyrządzonych, np. tatar,

* żadnego rodzaju surowych jaj oraz produktów na ich bazie, np. ciast z kremem, śmietaną, domowych majonezów lub produktów z innym podobnym nadzieniem podatnym na zepsucie,

* produktów niepasteryzowanych, surowego mleka i wyrobów mlecznych,

* produktów wymagających głębokiego schłodzenia i mrożonek,

* produktów wymagających warunków chłodniczych, które przebywały poza lodówką dłużej niż 30 minut,

* alkoholu i środków odurzających.

 

Źródło: Jadłodzielnia Mszana Dolna

Zobacz również