Mszana Dolna. Kiedy zacznie działać miejski PSZOK?

Mszana Dolna. Kiedy zacznie działać miejski PSZOK?

Od 1 sierpnia w Mszanie Dolnej obowiązują nowe, wyższe o 100% stawki za odbiór odpadów komunalnych. Podczas sesji, która odbyła się 15 lipca, padły deklaracje, że Urząd Miasta poprawi sposób informowania mieszkańców o sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami. Jednak na stronie internetowej miasta próżno szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego stawki są tak wysokie.

Część mieszkańców wraz z rachunkami otrzymała ulotki o wymianie kotłów, inni na temat funkcjonowania PSZOK-u. Jednak ci, którzy próbowali oddać tam śmieci, zawiedli się. Punkt jeszcze nie działa. W związku z licznymi prośbami naszych czytelników terenu miasta Mszana Dolna o wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy o komentarz burmistrz Annę Pękałę.

Tak jak mówiłam na ostatniej sesji nie zakończyliśmy jeszcze zadania, które dofinansowane jest ze środków zewnętrznych. Na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy określoną pulę pieniędzy, ponieważ zaoszczędziliśmy pewną kwotę, a o jej ewentualnym wykorzystaniu na montowaną tam wagę musiał zdecydować Urząd Marszałkowski. Zgodę otrzymaliśmy, ale wydłużył się okres realizacji i rozliczenia zadania. Zadanie mamy zakończyć obecnie do 16 września 2019 roku. Z tego też powodu nie możemy na razie uruchomić PSZOK. O dacie jego uruchomienia powiadomimy na stronie internetowej i oczywiście wówczas zostaną tam umieszczone odpowiednie tablice informacyjne. Myślę, ale proszę tego nie traktować jako pewnik, że może uda nam się uruchomić PSZOK jeszcze w sierpniu. Wcześniejsze informacje mówiące o 1 sierpnia nie przewidywały przedłużenia realizacji całości zadania. Niemniej PSZOK ruszy na pewno – powiedziała burmistrz miasta.

W kwestii polityki informacyjnej dodała:

Obowiązkiem samorządu jest poinformowanie mieszkańców o wysokości różnego rodzaju opłat oraz o zmianach w tym zakresie. Stąd pisma, które otrzymali wszyscy. Do pisma zgodnie z sugestią radnych dołączono też harmonogramy odbioru odpadów, wszyscy powinni też otrzymać ulotki z informacją jak śmieci należy segregować. Informacja dotycząca wymiany pieców została dołączona, ponieważ chcielibyśmy, aby mieszkańcy mieli świadomość, że stare piece należy wymienić i jaki jest termin ich wymiany. Takie działanie eko-edukacyjne. Wyjaśnienie dotyczące obecnej wysokości stawki za odpady komunalne znajdzie się w najbliższym wydaniu „Pod Lubogoszczą” oraz na stronie internetowej.

Fot. mszana-dolna.pl

Zobacz również