Stara Wieś. Mieszkańcy poznali dzielne ,,Limanowianki na drodze ku niepodległości”

Stara Wieś. Mieszkańcy poznali dzielne ,,Limanowianki na drodze ku niepodległości”

W czwartkowe popołudnie sala w Bibliotece Publicznej w Pisarzowej wypełniła się aż po brzegi, a wszystko za sprawą wykładu dr Tomasza Jacka Lisa, którzy przyciągnął wszystkich zainteresowanych lokalną historią. Tematem prelekcji były ,,Limanowianki na drodze ku niepodległości”.

W spotkaniu wzięła udział Joanna Michalik, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, Stanisław Ociepka, Redaktor Echa Limanowskiego, Grzegorz Krzak, Zastępca Kierownika Wydziału Promocji i Sportu, radni gminni: Andrzej Malinowski i Adam Ryś oraz radny miasta Leszek Mordarski, Karol Wojtas – historyk i regionalista oraz mieszkańcy gminy. Przybyłych na wstępie przywitał dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał. Następnie głos zabrał wójt Limanowej, Jan Skrzekut, który podkreślił, iż niejednokrotnie kobiety, które zostawały w domach podczas wojny, musiały wykazać się większym bohaterstwem niż żołnierze, bo to na ich barkach spoczywał cały obowiązek zajęcia się rodziną.

Doktor Jacek Lis nakreślił ogólne uwarunkowania społeczne omawianego okresu, a następnie przedstawił sytuację kobiet z terenu powiatu limanowskiego na przełomie XIX i XX wieku: chłopek, mieszczanek i szlachcianek. Prelegent omówił w jaki sposób zmieniło się życie Limanowianek na skutek wybuchu I wojny światowej. Zaprezentował kilka najważniejszych postaci z naszego regionu. Były to: Klementyna Zubrzycka-Bączkowska – limanowska aptekarka, Anna Czechówna, nauczycielka z Dobrej, jedna z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Anna Beck, matka Józefa Becka i babka ostatniego ministra spraw zagranicznych w II RP.

Wykład spotkał się ogromnym zainteresowaniem, a dyskusja trwała do późnych godzin wieczornych. Na uwagę zasługuje fakt, iż dr Tomasz wystąpił nie pobierając żadnego honorarium, za co należą mu się słowa podziękowania.

Źródło: Biblioteka Gminna w Starej Wsi

Zobacz również