Limanowa. W lipcu Ekodoradca wraz ze Strażą Miejską rozpoczęli kontrole kotłowni

Limanowa. W lipcu Ekodoradca wraz ze Strażą Miejską rozpoczęli kontrole kotłowni

Od lipca 2019 r. Ekodoradca wraz ze Strażą Miejską rozpoczęli wizyty kontrolne kotłowni domowych, a także inwentaryzację źródeł ogrzewania.

Podczas wizyt informuje się o zapisach uchwały antysmogowej, znakuje i inwentaryzuje urządzenia grzewcze, a także udziela informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje termomodernizacyjne. Pod nieobecność mieszkańców pozostawia się dane kontaktowe i materiały informacyjne. Łącznie, do połowy września, dokonano 667 takich wizyt. Zebrano 412 ankiety.

W trakcie wizyt dokonano 32 kontroli rutynowych, w tym 4 zgłoszenia z formularza ekointerwencji. Na podstawie tych danych i danych od zarządców budynków wielorodzinnych łącznie wprowadzono do bazy 617 ankiet. Istnieje możliwość przesyłania ankiet drogą elektroniczną. 

Kontrole obejmują sprawdzenie urządzenia, stosowanego paliwa, dokumentów potwierdzających wywóz śmieci, certyfikaty jakości paliwa, a także badanie wilgotności biomasy i drzewa opałowego. W przypadkach podejrzenia spalania śmieci i odpadów pobierane są próbki popiołu, które diagnozowane są w specjalistycznym laboratorium. Wyniki próbek są podstawą wystawienia mandatów. Zgodnie z przepisami kary mogą sięgać nawet 5000zł.

 

inf. FB Limanowa w zdrowej atmosferze

 

Zobacz również