Mszana Dolna. Trwają przygotowania do obchodów 10-lecia patronatu św. Michała Archanioła nad miastem

Mszana Dolna. Trwają przygotowania do obchodów 10-lecia patronatu św. Michała Archanioła nad miastem

W tym roku mija 10. rocznica nadania miastu patronatu św. Michała Archanioła. 21 listopada 2009 r. kard. Antoni Canizares Llovera w imieniu Stolicy Apostolskiej podpisał dekret w tej sprawie. Centralne uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbędą się 28 i 29 września razem z odpustem w parafii pw. Św. Michała Archanioła.

Mszy św. w sobotę będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski. W niedzielę planowana jest uroczysta sesja Rady Miejskiej, plenerowa msza św., rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego i na przebranie anielskie, koncert finałowy warsztatów pod hasłem „Pod skrzydłami Anioła” oraz występ rapującego franciszkanina, o. Łukasza Buksy.

O narodzinach idei nadania Mszanie Dolnej patronatu św. Michała Archanioła opowiada naszemu portalowi, były burmistrz, Tadeusz Filipiak.

W styczniu 2007 r., ówczesny proboszcz parafii św. Michała Archanioła, ks. Zdzisław Balon zabrał całą Mszanę Dolną na Jasną Górę. Kto tylko chciał, mógł pojechać. Była oczywiście nasza orkiestra strażacka i druhowie, ale też orkiestry z Mszany Górnej, Kasiny Wielkiej i Kasinki Małej, co dopiero wybrany nowy samorząd w komplecie, urzędnicy i rzesze, rzesze mieszkańców. Uzbierało się nas wtedy chyba na 15 autokarów. Wtedy też w obecności przeora Jasnej Góry o. Bogdana Waliczka zawierzyliśmy losy Mszany Dolnej Matce Bożej z Częstochowy. W drodze powrotnej pomyślałem sobie, że skoro zawierzyliśmy tak uroczyście nasze miasto Czarnej Madonnie, to wypada o wsparcie poprosić także Patrona naszego kościoła parafialnego, św. Michała Archanioła. Z pomysłem pojechałem do Chrzanowa, do ks. Zdzisława Balona, który objął w tym mieście parafię i zapytałem wprost: „Co ksiądz myśli o pomyśle, by św. Michał został patronem miasta Mszana Dolna?” Odpowiedział krótko: „Nie zastanawiajcie się!” Pomysłem podzieliłem się z radnymi i następnie z obu proboszczami mszańskimi – ks. Jerzym Raźnym i ks. Stanisławem Parzygnatem. Zapaliło się zielone światło! Rada Miasta podjęła intencyjną uchwałę, księża proboszczowie oficjalnie nasz zamysł zaakceptowali i pojechali prosić metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza o błogosławieństwo i pomoc w dalszej procedurze. Nie jest tajemnicą, że kościelne młyny mielą powoli. Minęły prawie dwa lata i oto dowiedzieliśmy się, że 21 listopada 2009 r. kard. Antoni Canizares Llovera w imieniu Stolicy Apostolskiej podpisał Dekret o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem prześwietnego miasta Mszana Dolna. 13 stycznia 2010 r., na Franciszkańską 3 do kard. Stanisława Dziwisza pojechała delegacja na czele z księżmi proboszczami i przedstawicielami samorządu. Pojechaliśmy podziękować i zaprosić do Mszany Dolnej, by tę radosną wieść nasz Pasterz uroczyście ogłosił. Kard. Stanisław Dziwisz zaproszenie z radością przyjął i wyznaczył termin na 3 października 2010 r. Przyjechał wtedy do Mszany Dolnej po raz pierwszy jako ordynariusz archidiecezji krakowskiej. Poświęcił nowy sztandar, odsłonił pamiątkową tablicę na ścianie budynku Urzędu Miasta z wyrytą treścią Dekretu Stolicy Apostolskiej i podczas uroczystej mszy św. ogłosił św. Michała Archanioła Patronem miasta Mszana Dolna.

Patronat ma przede wszystkim wymiar religijny, na co zwracają uwagę duchowni.

Nadanie patronatu św. Michała Archanioła było inicjatywą oddolną, tzn. wystąpili o to przedstawiciele władz miejskich, ówczesny burmistrz – Tadeusz Filipiak oraz przewodniczący Rady – Eugeniusz Sieja. Nie myśleliśmy wtedy, że sama postać św. Michała Archanioła i jego kult staną się dzisiaj tak aktualne. Znany egzorcyzm papieża Leona XIII odmawiany kiedyś na zakończenie mszy św. powrócił do pierwotnej praktyki Kościoła, a Ojciec Święty Franciszek w minionym roku poprosił, by go odmawiano podczas nabożeństw różańcowych. Papież Leon XIII sformułował słowa egzorcyzmu w chwili zagrożenia Kościoła po słynnej wizji, jakiej doznał podczas snu. Kult św. Michała Archanioła jest nie tylko prośbą o wstawiennictwo tego patrona, lecz wiąże się też z modlitwą o pokonanie zła, a nade wszystko – o uwolnienie od zła, które w dużej mierze dotyka każdego z nas, nie wyłączając duchowieństwa i całego Kościoła. Dla mieszkańców patronat św. Michała Archanioła jest zaproszeniem do wspólnej modlitwy i skorzystania z protektoratu tak wielkiego patrona i orędownika. Czy z tego zaproszenia i szansy skorzystają nasi mieszkańcy i parafianie, zależy od nich samych. Tegoroczne uroczystości mają za zadanie o tym przypomnieć – podkreśla ks. Jerzy Raźny, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła. 

Uroczystość ustanowienia patronatu połączona z poświęceniem sztandaru miasta odbyła się prawie rok po podpisaniu dekretu przez Stolicę Apostolską. O jej rozmachu świadczą dziś archiwalne zdjęcia. Dekret odczytano podczas sesji w obecności kard. Stanisława Dziwisza, licznych gości, samorządowców, w tym burmistrzów i radnych poprzednich kadencji. Msza św. miała uroczystą oprawę. W poczcie sztandarowym znaleźli się przedstawiciele mszańskich Michałów. Ciekawostką było to, że wszyscy nosili to samo nazwisko – Antosz. Niezwykle widowiskowy był anielski pochód, w którym uczestniczyły dzieci reprezentujące wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe. Mieszkańcy i goście obejrzeli również występy zespołu regionalnego „Dolina Mszanki” z Mszany Górnej oraz Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Dolnej. Gwiazdą wieczoru była Eleni. Po jej koncercie na scenie pojawiła się kapela Leszka Moryty z Łącka. Dzień zakończył się pokazem fajerwerków.

Jak wynika z informacji podanej przez ks. Jerzego Raźnego, obchody przygotowywane wspólnie z magistratem będą miały podobny przebieg. Proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła liczy na zaangażowanie młodzieży. Również samorządowcy podkreślają ogromne znaczenie patronatu dla lokalnej społeczności.

– Święty Michał Archanioł – wódz niebieskich zastępów. W tym roku obchodzimy jubileusz dziesięciolecia nadania naszemu miastu patronatu Św. Michała Archanioła. Jest to postać znamienita, która wskazuje nam drogi, jakimi powinniśmy podążać. Uczy postawy wojownika i dobrego gospodarza w staraniach o lepsze jutro dla całej naszej społeczności. Z pewnością dla naszego miasta to duma i zaszczyt mieć na sztandarze takiego Patrona. Św. Michał czuwa nad mieszkańcami Mszany Dolnej nie tylko od 10 lat, ale już dużo dawniej, kiedy to został patronem mszańskiej parafii. Jest to Patron ponadczasowy, pod skrzydłami którego każdy może znaleźć schronienie – komentuje Janusz Matoga, przewodniczący Rady Miejskiej.

Bez wątpienia rangę uroczystości podniesie obecnocność metropolity krakowskiego.

– Wizyta nowego pasterza naszej diecezji, abp. Marka Jędraszewskiego, na którą czekamy z wielką radością, również będzie pierwszą jego wizytą w mieście Mszana Dolna i kościele św. Michała Archanioła, podobnie jak wizyta kard. Stanisława Dziwisza przed 10 laty. Patronat św. Michała Archanioła, jakim cieszymy się od 10 lat, to nie tylko powód do dumy, ale nade wszystko wyzwanie i konieczność dawania świadectwa. To wierność zawołaniu „Któż jak Bóg!” – dodaje Tadeusz Filipiak.

fot. Wacław Laba

Zobacz również