Region. Drogi gminne i powiatowe będą remontowane dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych

Region. Drogi gminne i powiatowe będą remontowane dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych

Projekty powiatu limanowskiego, a także gmin Limanowa, Kamienica, Laskowa, Słopnice i Tymbark znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w Funduszu Dróg Samorządowych. Listę zatwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną przebudowane i wyremontowane odcinki dróg powiatowych w Mszanie Górnej i Łętowem, Stróży, a także Słopnicach i Zalesiu. Kwota dla powiatu limanowskiego wyniesie łącznie ponad 9 mln 647 tys. zł. Dzięki temu zostaną wykonane trzy zadania. Pierwszym jest przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce na odcinku blisko 3 km w miejscowościach Mszana Górna i Łętowe. Wartość projektu to 7 476 674,06 zł, kwota dofinansowania 3 738 337 zł. Drugie zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 1620K Skrzydlna – Wilkowisko na odcinku około 800 metrów w Stróży. Wartość zadania to 2 123 247,40 zł, dofinansowanie wyniesie 1 061 623 zł. Trzecie zadanie będzie obejmować remont drogi  powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie, na odcinku o długości blisko 7 km w miejscowościach Słopnice i Zalesie. Wartość zadania to 9 694 575,61 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 4 847 287 zł.

W gminie Limanowa zostanie przebudowana droga gminna nr K340452 w Męcinie i Kłodnem. Wartość projektu to 2 978 449,71 zł z dofinansowaniem 1 787 069 zł. Planowana jest również budowa drogi gminnej wraz z rozbudową mostu w Starej Wsi. Wartość projektu to 688 436,31 zł, a dofinansowanie – 413 061 zł.          

W gminie Kamienica zostanie wyremontowana droga Zasadne – Faronówka K340208 w Zasadnem oraz remont przepustu, również w Zasadnem. Wartość projektu to 156 709,01 zł, a dofinansowanie – 14 295 zł  w  2019 r. i  79 730 zł w 2020 r. Ponadto pozyskano środki na remont drogi gminnej nr 340192 Kamienica – Klenina. Wartość tego projektu wynosi 485 487,92 zł, a dofinansowanie – 55 588 zł  w 2019 r. i 235 704 zł w 2020 r.

W gminie Laskowa zaplanowano remont drogi gminnej nr 2530119 Ujanowice – Osiedle Centrum w miejscowości Ujanowice. Wartość projektu to 772 030,39 zł, a kwota dotacji – 540 421 zł. Ponadto w Laskowej zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 2530055 Laskowa – Jaworzna – Łęg. Wartość tego projektu to 590 091,21 zł, dofinansowanie wyniesie 413 063 zł.

Gmina Słopnice otrzymała dotację na dwa projekty – przebudowę drogi nr 340645K Słopnice – Zagrody oraz remont drogi nr 340655K Słopnice – Więcki – Sasy. Wartości projektów to odpowiednio 2 100 701,17  zł przy dofinansowaniu 1 470 490 zł oraz 281 146,39 zł przy dofinansowaniu 196 802 zł.

W Tymbarku zaplanowano remont drogi gminnej Ogrodowa nr 340816K. Wartość projektu to 374 403,06 zł, a dotacja – 299 522 zł.

– Fundusz Dróg Samorządowych to nie tylko realne wsparcie dla samorządów, to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców naszego województwa. To właśnie inwestycje na drogach gminnych i powiatowych są tak istotne z punktu widzenia codziennych czynności i obowiązków. Serdecznie gratuluję wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które otrzymały to rządowe wsparcie i życzę sprawnej realizacji inwestycji – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

żródło: www.malopolska.uw.gov.pl

fot. Sylwia Malec

Zobacz również