Region. Głosuj na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Region. Głosuj na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Do 30 września można głosować na projekty złożone w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W sumie do rozdysponowania jest 12 mln zł. Wśród 188 propozycji znajdują się projekty dotyczące powiatu limanowskiego. Głosować można na stronie www.bo.malopolska.pl, listownie lub wrzucając kartę do urny w wyznaczonych miejscach, m.in. w Urzędzie Gminy w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B.

Poniżej prezentujemy projekty, które mogą być realizowane na terenie powiatu limanowskiego.

Zmierz się z „Bidą Galicyjską” – terenowo-salonowa gra RPG (SAD 2)

Głównym celem jest stworzenie i wydanie w wersji papierowej oraz elektronicznej podręcznika do gry typu RPG – z ang. role-playing game, czyli gry fabularnej, która będzie sprawdzać się zarówno jako gra terenowa, jak i salonowa. Jej tematyka będzie zakorzeniona w lokalnej kulturze, legendach, historii, znajomości zabytków oraz orientacji w terenie powiatu limanowskiego, gdzie motywem przewodnim będzie ucieczka przed tzw. “Bidą Galicyjską”, czyli spersonifikowanym zlepkiem trudnych sytuacji życiowych naszych przodków, jak ubóstwo, trudy, choroby, klęski, pożary, niedostatek, zarazy panujące pod zaborami na tych terenach. Zadaniem graczy będzie unikanie niedoli i przeżywanie ciekawych przygód, jak: wesela, wiejskie zabawy, darcie pierza, “okopki”, “niesopusty”, chrzciny i inne. Również niesienie sobie wzajemnej pomocy. Gra może być rozgrywana zarówno w domowym zaciszu lub bardziej aktywnie, podczas spacerów po opisanych według książki trasach fabularnych. Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: gmina Limanowa, gmina Tymbark, gmina Słopnice, gmina Dobra, gmina Laskowa, gmina Kamienica, miasto Limanowa

Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych subregionu sądeckiego (SAD 3)

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: – przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego w zakresie zarządzania własnym biznesem, – zakup 26 dożywotnich licencji symulacji dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego, – prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy, – cykliczne, regularne spotkania w formie konsultacji on-line z osobami przygotowanymi do wsparcia merytoryczno-technicznego. Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych do nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z subregionu sądeckiego. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Po każdej rundzie decyzyjnej zostaną wyświetlone wyniki, dzięki czemu beneficjenci będą mogli sprawdzić efekty podejmowanych przez siebie decyzji. Będą mogli także porównać wyniki z wynikami innych uczestników (konkurencja). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia oraz certyfikacja nauczycieli, w taki sposób, aby mogli prowadzić zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia będą realizowane w następujących szkołach: Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej, Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

Spędźmy czas razem. Biwakowa Gmina Laskowa (SAD 5)

Biwakowa gmina Laskowa to pomysł stworzenia stref biwakowych na terenie całej gminy. Projekt obejmuje aranżowanie tzw. „miejsc biwakowych” – ogólnodostępnych, bezpłatnych miejsc odpoczynku, relaksu i spędzania wolnego czasu razem z rodziną, znajomymi, sąsiadami, odpowiednio wyposażonych w stoliki, ławki, tablice informacyjne i grilla.

Rodzinna Roweriada w Beskidzie Wyspowym (SAD 6)

Zorganizowanie cyklu 10 otwartych, plenerowych, rodzinnych imprez rowerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym w 10 lokalizacjach powiatu limanowskiego, których celem jest popularyzacja turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, jak również promocja walorów turystycznych regionu Beskidu Wyspowego i Gorców.

Małopolska kocha siatkówkę – wsparcie szkółek siatkarskich i klubów sportowych z subregionu sądeckiego (SAD 7)

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz prowadzących, doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu sądeckiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akademia Młodego Turysty w powiecie limanowskim – profilaktyka bezpieczeństwa w górach i poznanie najbliższej okolicy (SAD 8)

Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górskich 57 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach, zakup 2 wyposażonych plecaków ratowniczych dla realizacji szkoleń, wycieczek i warsztatów terenowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników projektu.

Zakup strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z powiatu limanowskiego (SAD 12)

Projekt dotyczy zakupu nowych strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z terenu powiatu limanowskiego. Beneficjentami projektu będą zespoły regionalne dorosłe i dziecięce oraz koła gospodyń wiejskich. Realizacja projektu ma na celu promocję rodzimego folkloru oraz zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego charakterystycznego dla regionu Lachów Limanowskich.

 

Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej (SAD 14)

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych obszaru przez orkiestrę dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Górnej. Projekt będzie się składał z dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło będzie doposażenia orkiestry w nowe, a brakujące instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami oraz poddania renowacji tych wyeksploatowanych długoletnim użytkowaniem. Orkiestra działa już 63 lat, a na niektórych instrumentach gra się od początku, zatem potrzeby sprzętowe są ogromne. Drugim zadaniem będą warsztaty muzyczne dla mieszkańców powiatu skierowane do tych, którzy chcą poprawić swój warsztat gry na instrumentach dętych. Mogą to być członkowie orkiestr, pasjonaci, amatorzy. Warsztaty mają na celu nie tylko doskonalenie umiejętności muzycznych, ale również rozwijanie pasji i wrażliwości muzycznej.

„Cztery pory roku u Lachów Szczyrzyckich” – film dokumentalny prezentujący obyczaje i zwyczaje regionu (SAD 15)

Głównym celem realizacji zadania jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez utrwalanie, popularyzowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Lachów Szczyrzyckich, poprzez nagranie filmu dokumentującego i prezentującego obrzędy i zwyczaje tego regionu na przestrzeni roku. Powstanie scenariusz, który będzie się opierał na dostępnych badaniach etnograficznych, jak i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie treściami kultury. Do współpracy przy opracowaniu scenariusza zaproszeni zostaną również specjaliści posiadający unikalną wiedzę o regionie (etnograf, dialektolog, muzykolog), tak by wszystkie prezentowane treści były zgodne z kulturą przodków z największą starannością o wszelkie detale: gwarę, śpiew, strój, muzykę. Wszystkie sceny prezentowane będą przez Zespół Regionalny „Szczyrzycanie” oraz osoby spoza zespołu, które wezmą udział w dodatkowych warsztatach, w trakcie których przećwiczą opracowany scenariusz. Całość prezentacji dopełnią przygotowane specjalnie na potrzebę realizacji zadania stroje regionalne oraz odpowiednia scenografia. Prezentacje poszczególnych obrzędów i zwyczajów przeplatane będą komentarzami dotyczącymi regionu, specyfiki stroju, muzyki i tańca. Efekty prac będzie można podziwiać w trakcie spotkania podsumowującego, w czasie którego odbędzie się oficjalna premiera filmu dokumentalnego oraz uroczysty występ Zespołu Regionalnego Szczyrzycanie. W trakcie spotkania bezpłatnie dystrybuowane będą płyty zawierające zapis powstałego filmu. Płyty DVD dystrybuowane będą do szkół, instytucji kultury oraz rozprowadzane w trakcie innych występów zespołu, tak by unikalny materiał mógł dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia (SAD 17)

Nadrzędnym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego subregionu łącko-kamienickiego i słopnickiego oraz integracja społeczności lokalnej na bazie tradycyjnej kultury własnego regionu. W tym bogatym w tradycje kulturowe subregionie brakuje długofalowych działań skierowanych do różnych grup społecznych kultywujących rodzime tradycje. Projekt będzie realizowany poprzez współpracę i zaangażowanie organizacji zrzeszających dzieci, młodzież i  osoby dorosłe (zespoły regionalne, koła gospodyń wiejskich, oddziały Związku Podhalan, młodzieżowe grupy przykościelne) w celu głębszego poznania tradycji kulturowych. Głównym celem zadania jest organizacja warsztatów, spotkań, wyjazdów, konkursów, imprez regionalnych o charakterze edukacyjno-kulturowym skierowanych do różnych grup wiekowych. W ramach zadania zostaną ponadto zakupione rekwizyty, stroje oraz instrumenty muzyczne na potrzeby sceniczne zespołów regionalnych: Kiyrpecki, Zasadnioki, Słopniczanie oraz oddziałów Związku Podhalan w Łącku i Obidzy. Zostaną wydane również dwie publikacje: gawędy i gadki z subregionu łącko-kamienickiego oraz zeszyt regionalny.

Gwiazdy w Limanowej – Festiwal Muzyki Elektronicznej i Rozrywkowej wraz z Festiwalem Kolorów (SAD 18)

Podczas naszego wydarzenia muzycznego centrum Limanowej przez dwa dni zmieni się w pełną muzyki i energii społeczność. Ten dzień ożywi miasto jak nigdy wcześniej! Zaprosimy kilku bardzo znanych wśród młodszych, jak i starszych mieszkańców naszego regionu, wykonawców muzyki rozrywkowej i elektronicznej. Zorganizujemy wesołe miasteczko, warsztaty dla młodych DJ-ów oraz wiele innych atrakcji. Odbędzie się również bardzo znany i lubiany Festiwal Kolorów! Ale to nie wszystko! Jeżeli się nam uda, postaramy się, by ten festiwal na stałe zagościł w kalendarzu limanowskich wydarzeń! 

Płuca Małopolski (SAD 23)

Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Nowy Sącz, Stary Sącz, Gorlice i Limanowa 3500 sadzonek drzew liściastych podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenie terenów zielonych na tym obszarze. Dzięki zasadzeniu 3500 drzewna terenie wymienionych wyżej gmin, rocznie wytwarzane będzie około 413 000 kg tlenu więcej. Mając na uwadze intensywne wycinki drzew w Małopolsce oraz intensywny i toksyczny smog w województwie, konieczne jest podjęcie działań związanych ze wzrostem powierzchni zielonych, poprzez nasadzenie nowych drzew, które będą pochłaniać szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Otaczanie zielenią terenów zabaw dziecięcych, skwerów, osiedli, itp. niezwykle korzystnie wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka.

Budowa chodnika w ciągu DW 968 miejscowości Lubomierz (SAD 26)

Zadanie dotyczy budowy około 100 metrów bieżących chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968, gdzie wiele osób porusza się pieszo, przeważnie są to starsze osoby, dzieci w wieku szkolnym oraz turyści z pobliskich powiatów. Poruszanie się wzdłuż tej drogi stanowi dla pieszych zagrożenie z powodu dużego natężenia ruchu. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż tej drogi.

Bezpłatne badania przesiewowe przedszkolaków, dzieci klas I-III (słuch, wzrok, mowa, stan uzębienia, motoryka mała, duża) (SAD 29)

Badaniami przesiewowymi zostaną objęte młodsze dzieci (starsze przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III). Badania będą prowadzone przez specjalistów (logopeda, neurologopeda, audiolog, okulista, ortodonta, neuroterapeuta, fizjoterapeuta) w celu wykrycia nieprawidłowości w zmysłach mowy, słuchu, wzroku oraz problemów w motoryce małej i dużej oraz uzębieniu dzieci. Badania mają na celu sprawdzenie u każdego dziecka warunków niezbędnych dla prawidłowego rozwoju, a w razie potrzeby jak najszybsze podjęcie działań korygujących. Wybrane Szkoły i placówki publiczne niepubliczne z powiatu limanowskiego, wyrażające chęć udziału w projekcie (gmina Dobra, gmina Jodłownik, gmina Kamienica, gmina Laskowa, gmina Limanowa, miasto Limanowa, gmina Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, gmina Słopnice, gmina Tymbark, gmina Łukowica, gmina Niedźwiedź).

Dla Każdego Moc Dobrego! (SAD 31)

Działania zadania pn. „Dla Każdego Moc Dobrego!” skierowane są do społeczności lokalnej w różnym wieku, poczynając do dzieci przedszkolnych i szkolnych, a kończąc na dorosłych (w tym osobach 50+) i seniorach. Zadanie będzie obejmowało: 1) aktywność ruchowo-sportową skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych obywateli naszej małej ojczyzny. Aktywność ta będzie polegała na zorganizowaniu szeregu zajęć ruchowo-sportowych, m.in fitness, pilates; 2) aktywność kulinarno-zdrowotną skierowaną do dorosłych mieszkańców naszej małej ojczyzny. Są to warsztaty kulinarne z ukierunkowaniem na zdrowe odżywienie i przeciwdziałanie otyłości; 3) aktywność kulturalno-integracyjną polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez zorganizowanie wydarzenia – festynu promującego kulturę regionu (taniec, śpiew oraz dania i potrawy regionalne); 4) aktywność artystyczno-manualną skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych obywateli naszej małej ojczyzny. Aktywność ta polega na zorganizowaniu szeregu działań artystyczno-manualnych rozwijających kreatywne myślenie, zdolności interpersonalne oraz integrujących lokalną społeczność. Są to m.in warsztaty ekologiczne, na których będą ozdabiane karmniki i budki dla ptaków – dla dzieci/młodzieży oraz warsztaty florystyczne dla dorosłych. Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: miasto Limanowa, miasto Mszana Dolna, gmina Limanowa, gmina Słopnice, gmina Tymbark, gmina Jodłownik, gmina Kamienica, gmina Łukowica, gmina Mszana Dolna, gmina Niedźwiedź, gmina Dobra, gmina Chełmiec.

Tradycja, kultura, edukacja, aktywność (SAD 33)

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców subregionu sądeckiego. Głównym celem działań w ramach projektu będzie realizacja potrzeb z dziedziny aktywności społecznej, ruchowej, zdrowotnej, kulinarnej, upowszechnianie kultury i tradycji regionu, jak również efektywnego spędzania wolnego czasu, integracji między i wewnątrz pokoleniowej, promocji i upowszechniania wolontariatu. 1. Aktywność ruchowa mieszkańców subregionu (fitness z elementami siłowymi, zajęcia na basenie dla seniorów, pilates, nauka tańca towarzyskiego i regionalnego). 2. Aktywność seniorów, dzieci i młodzieży polegająca na zorganizowaniu szeregu działań zwiększających ich aktywność społeczną, np. wyjazdów studyjnych i integracyjnych, imprez ntegracyjnych, zajęć warsztatowych rozwijających pasje i zainteresowania (kursy językowe: j. angielski, j. niemiecki, senioralia, dzień seniora). 3. Aktywność kulturalna regionu polegająca na upowszechnieniu tradycji regionu poprzez organizowanie warsztatów nauki śpiewu i tańca regionalnego, promocji kultury i tradycji regionów podczas jesiennej imprezy „Pieczenie ziemniaka z tradycją”, spotkań integracyjnych czy wyjazdowego zgrupowania zespołów ludowych. Zapotrzebowanie na działania ujęte w projekcie są analizą potrzeb mieszkańców uzyskaną dzięki informacji od organizacji pozarządowych i KGW działających w subregionie. Z analiz wynika, że główne zapotrzebowanie to zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia, w szczególności wśród seniorów i dzieci. Brak jest również zorganizowanych zajęć spędzania efektywnie wolnego czasu dla seniorów, dzieci i młodzieży, wyjazdów i wydarzeń integrujących, wydarzeń kulturalnych promujących tradycję i zachęcających do jej kultywowania, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Miejsce realizacji: gmina Stary Sącz, Kamionka Wielka, Kamienica, Rytro, Piwniczna, Limanowa, Łącko, Podegrodzie, Ochotnica, Słopnice i Mszana Dolna, miasto Nowy Sącz.

Razem możemy zdziałać o wiele więcej! (SAD 35)

Działania zadania pn. ,,RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej!” skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki, w szczególności powiaty limanowski i nowosądecki, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Zadanie będzie obejmowało:  zakup instrumentów muzycznych i strojów regionalnych dla lokalnie działających zespołów folklorystyczno-regionalnych/kapel muzycznych/grup muzycznych, zakup wyposażenia naukowo-badawczej pracowni pszczelarskiej, zakup automatyzowanego defibrylatora dwufazowego AED, przeprowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizację bożonarodzeniowego koncertu. Celem zadania jest przede wszystkim: wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej, wzrost wiedzy i świadomości nt. życia pszczół, a także edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających, – wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

Samochód terenowy 4×4, oraz przystosowanie go do działań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra (SAD 36)

Zadanie polega na zakupie samochodu terenowego. Zakup ten zaspokaja potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra oraz mieszkańców powiatu limanowskiego. Warto zagłosować na to zadanie, gdyż jego realizacja diametralnie poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców regionu, ale także wszystkich osób korzystających ze szlaków turystycznych na terenie Limanowszczyzny, w tym osób korzystających z tras narciarstwa biegowego na Mogielicy oraz uczestników biegów górskich w tym terenie, jak i złazów turystycznych.

źródło: www.bo.malopolska.pl

Zobacz również