Skomielna Biała. Kierowcy ruszyli nową zakopianką. Otwarto pierwszy odcinek drogi

Skomielna Biała. Kierowcy ruszyli nową zakopianką. Otwarto pierwszy odcinek drogi

W sobotę pierwsi kierowcy pojechali drogą ekspresową S7 od Skomielnej Białej do Rabki-Zdroju i dalej dwujezdniową drogą główną przyspieszoną do Chabówki. Pierwszy odcinek zakopianki otwarł minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Z ponad 6-kilometrowego odcinka od Skomielnej Białej do Chabówki ponad jedna trzecia, czyli ok. 2,3 km, poprowadzona została na wiaduktach. Powstało ich siedemnaście, w tym najdłuższy i najwyższy, liczący kilometr długości i 50 m wysokości oraz cztery małe obiekty na ciekach przy węźle Skomielna. Z tego węzła poprowadzono zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz, do drogi krajowej nr 28 oraz do starego przebiegu DK7. Z kolejnego węzła, Zabornia, zjechać można na DK47 w kierunku Nowego Targu i Zakopanego oraz na DK7 do Chyżnego i granicy państwa ze Słowacją. Pod wiaduktami węzła Skomielna zlokalizowano Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Na Zbójeckiej Górze powstało miejsce obsługi podróżnych MOP.

Odcinek S7 Skomielna Biała – Radka-Zdrój oraz nowy odcinek drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki-Zdroju do Chabówki budowała włoska firma Salini Impregilo z Mediolanu. Koszt inwestycji wyniósł ok. 615 mln zł. Gwarancja jakości wykonanych prac będzie obowiązywała przez 10 lat. 

Wymagające warunki geologiczne 

Budowa S7 Lubień – Rabka-Zdrój prowadzona jest w trudnych warunkach geologicznych. Góry zbudowane są z tzw.  fliszu karpackiego, czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka-Zdrój występują łupki, iłołupki i piaskowce, a dodatkowym utrudnieniem są uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków oraz zjawiska osuwiskowe. 

Geologia dała o sobie znać podczas budowy jednej z estakad położonej jednocześnie nad ciekiem bez nazwy, drogą DK7 – popularnie nazywaną Zakopianką, oraz drogami lokalnymi w Skomielnej Białej. Skomplikowane warunki geologiczne wymagały wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych dla estakady o długości 281 m wznoszącej się nad powierzchnią terenu do wysokości 32 m. Tworzą ją dwa równoległe obiekty, z jezdniami o dwóch pasach ruchu. Według pierwotnego projektu podpory tej estakady miały być posadowione na palach o dużych średnicach.

Wykonawca wykonał uzupełniające badania geologiczne, geofizyczne i stwierdził, że jest tu wysoki stopień zaburzeń tektonicznych warstw skalnych, które są nachylone pod dużym kątem. Miękkie i silnie spękane skały znajdowały się na głębokości od 19 do 30 metrów poniżej poziomu gruntu. W okolicy skrajnej południowej podpory stwierdzono uskok tektoniczny. Skały przesunęły się względem siebie po linii uskoku o 8 metrów. Wiercenia wykazały też możliwość wystąpienia tu zjawisk osuwiskowych. W konsekwencji trzeba było przeprojektować estakadę i posadowić ją nie na palach, ale na studniach (kesonach) kopanych do odpowiedniej głębokości i zalanych potem betonem. Dopiero na nich powstały filary estakady. Eksperci z Politechniki Krakowskiej wyrazili opinię, że taka zmiana posadowienia podpór jest z inżynierskiego punktu widzenia rozwiązaniem właściwym. 

S7 Lubień – Rabka-Zdrój i DK47 Rabka-Zdrój – Chabówka

(lata budowy 2016-2021)

Przypomnijmy, że liczący ok. 16,7 km fragment trasy (w tym 15,83 km o parametrach drogi ekspresowej) podzielony został na trzy odcinki realizacyjne: Lubień – Naprawa, Naprawa – Skomielna Biała oraz Skomielna Biała – Rabka-Zdrój. Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce-Zdroju, do którego dobudowany został dwujezdniowy fragment DK47 do Chabówki i tam włączony został do istniejącego już dwujezdniowego Chabówka – Rdzawka. Na całym tym odcinku powstanie w sumie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady) oraz dwukomorowy tunel o długości 2,06 km. 

Od soboty 28 września kierowcy będą mieć do dyspozycji ostatni odcinek, od Skomielnej Białej do Chabówki. Jeszcze w tym roku udostępnimy do ruchu 7,6-kilometrowy odcinek Lubień – Naprawa z tymczasowym włączeniem do starej DK7, którą będziemy omijać budowę tunelu. Początkowo całą jezdnię lewą i częściowo prawą. Dopiero po przełożeniu ruchu na S7 i zamknięciu fragmentu starej DK7 będzie można wybudować mur oporowy w miejscu połączenia prawej jezdni istniejącej S7 z nową S7 w Lubniu. Dokończenia wymaga również jedna z estakad pod którą w trakcie realizacji stwierdzono osuwisko. Dziesięć obiektów inżynierskich i sześć małych obiektów na potoku Krzywańskim oprócz funkcji użytkowej zapewni atrakcje widokowe. Na tym odcinku kierowcy będą mieć do dyspozycji  dwa miejsca obsługi kierowców (Lubień i Krzeczów).

Ostatnim odcinkiem, Naprawa – Skomielna Biała o długości ok. 3 km, kierowcy pojadą w 2021 r. po zakończeniu budowy dwukomorowego tunelu o długości każdej nitki ok. 2,06 km. 

Dofinansowanie UE

Koszt całego odcinka S7 Lubień – Rabka-Zdrój wyniesie blisko 2,5 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowanie to ponad 1,3 mld zł.

Źródło:GDDKiA w Krakowie

Zobacz również