Skrzydlna. Konferencja naukowa z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Skrzydlna. Konferencja naukowa z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W ubiegły weekend w Skrzydlnej odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła sobotnia sesja historyczna. Towarzyszyła jej wystawa "Ocalić Pamięć. Skrzydlna 1939-2019" oraz wystawa eksponatów związanych z okresem II wojny.

Miejscem spotkania uczestników sesji była sala skrzydlańskiego kościoła. Jako pierwszy głos zabrał dr Piotr Sadowski, który opowiadał o działaniach wojennych w Skrzydlnej i okolicach we wrześniu 1939 r.

Z kolei dr Łukasz Stożek z Politechniki Krakowskiej przybliżył wszystkim historię żołnierzy Dywizjonu Rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii uczestniczących w walkach o Skrzydlną. Michał Różyński ze Stowarzyszenia „Odwach” z Poznania przedstawił losy 10. Pułku Dragonów.

O Józefie Koniecznym, jego życiu i twórczości mówił historyk Przemysław Bukowiec. Jako ostatni swój wykład wygłosił dr Dawid Golik z IPN Krakowie. Opowiadając o pacyfikacji Podlesia, której dokonali żołnierze Karnej Kompanii SS Albrechta Matingena, przywołał wydarzenia, których świadkami byli obecni na sali starsi mieszkańcy Skrzydlnej.

W piątek na cmentarzu wojennym miała miejsce msza św., którą odprawił ks. Marek Krupa. W niedzielę podczas mszy św. poświęcono tablicę upamiętniającą żołnierzy 10. Brygady Kawalerii płk. Maczka. Tablica została ufundowana przez Stowarzyszenie „Odwach” z Poznania.

Fot. Aleksander Wolny

Zobacz również