Gmina Limanowa. Mieszkańcy mogą korzystać z wyremontowanych dróg

Gmina Limanowa. Mieszkańcy mogą korzystać z wyremontowanych dróg

Zakończył się remont odcinka drogi gminnej Stara Wieś – Skorupówka i części drogi w Mordarce za wiaduktem oraz budowa drogi Stara Wieś – Podlipowe. Przy odbiorach technicznych byli obecni przedstawiciele wykonawców oraz władz gminy z wójtem Janem Skrzekutem na czele.

Zadanie pn. „Budowa drogi Stara Wieś  – Podlipowe w ramach ZRID wraz z rozbudową mostu w ciągu drogi” zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 526 806 zł. Całkowity koszt wyniósł prawie 3 900 000,00 zł. Inwestycję wykonała firma PROFEXIM z Łostówki.  

Z kolei remont drogi w Starej Wsi kosztował 116 863, 89 zł. 45 360 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie  skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Odcinek drogi w Mordarce poszerzono za prawie 40 000 zł. Remont został zrealizowany przez firmę KADBUD z Mszany Dolnej.

źródło: Urząd Gminy Limanowa

Zobacz również