Gmina Mszana Dolna. 12. edycja kampanii "no promil – no problem"

Gmina Mszana Dolna. 12. edycja kampanii "no promil – no problem"

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.

W Urzędzie Gminy Mszana Dolna zebrały się trzyosobowe reprezentacje 12 szkół podstawowych. W ramach kampanii „no promil – no problem” odbyły się zajęcia integracyjne, szkolenie na temat zasad dobrej współpracy i roli liderów, a także warsztaty kreatywności. Uczniowie wspólnie poszukiwali sposobów reagowania na zagrożenie, jakie stwarzają na drogach osoby nietrzeźwe. Uczyli się podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Ciekawym elementem warsztatów było wspólne oglądanie filmu połączone z dyskusją na temat postaw i zachowań bohaterów.

– Nie chcemy wprowadzać prohibicji! Chcemy bezpieczniejszych dróg, po których chodzą nasze dzieci, po których jeździmy. Chcemy aby kierujący pojazdem zawsze był trzeźwy – bo życie naszych bliskich jest ważniejsze, niż chwilowa przyjemność promilowego kierowcy – podkreślają inicjatorzy kampanii.

– Cieszę się, że dyrektorzy szkół zwrócili uwagę na kampanię „no promil – no problem”. Dziękuję szkolnym koordynatorom kampanii i paniom z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w organizacji warsztatów. Jestem pod wrażeniem dużej wiedzy, zaangażowania i kreatywności naszej młodzieży. To był dla nich dzień ciężkiej pracy. Wyszli zmęczeni, ale myślę, że pozytywnie nakręceni do pracy w swoich środowiskach. Jestem pełna nadziei, że doświadczenia z warsztatów będą przydatne w wielu sytuacjach życiowych. Spotkanie uczniów różnych szkół sprzyjało wzajemnemu inspirowaniu się. Pozostaje sprawdzić w praktyce, czy nastąpi pożądany efekt synergii jako rezultat zorganizowanej pracy zespołowej – podsumowuje Anna Petrycka – ambasadorka kampanii „no promil no problem” w gminie Mszana Dolna.

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również