Limanowa. Konferencja „Uzależnienia – skutki i zagrożenia”

Limanowa. Konferencja „Uzależnienia – skutki i zagrożenia”

Pedagodzy, nauczyciele z terenu powiatu limanowskiego zebrali się na konferencji pt. „Uzależnienia – skutki i zagrożenia”. Celem spotkania, było poszerzenie wiedzy uczestników oraz wyostrzenie czujności w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych oraz uzależnieniami w sieci.

Pierwszą część spotkania rozpoczęła prezentacja Renaty Tokarskiej z PPIS w Limanowej, na temat okrągłego jubileuszu 100 – lecia służb sanitarnych w Polsce. 

Sierż. sztab. Dariusz Ciba z Zespołu ds. Nieletnich  i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Limanowej poprowadził wykład pt. „Narkotyki i dopalacze”. Tematyką wykładu były zagrożenia związane z nowymi środkami psychoaktywnymi.

Następnie Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR, przedstawiała wykład pt. „Nowe media, a cyberchoroby.  Profilaktyka uzależnień behawioralnych i substancyjnych ”. Uświadomił on słuchaczom, że często nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się nasze dzieci, już od wczesnego dzieciństwa.

Druga część spotkania  obejmowała szkolenie skierowane do nauczycieli, z zakresu szkolnych programów antytytoniowych. Ewa Wątroba z  PSSE w Limanowej, przedstawiła ramowe  założenia realizacji  programów antytytoniowych w bieżącym roku szkolnym oraz wyniki realizacji za rok szkolny 2018/19. Omówiono także tematykę dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS oraz Kampanii „Rzuć palenie razem z nami”.

Organizatorem konferencji była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Limanowej.

 

Źródło: powiat.limanowski.pl

Zobacz również