Limanowa. Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie …”

Limanowa. Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie …”

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Urząd Pracy w Limanowej zorganizował Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego dla młodzieży klas ponadpodstawowych z terenu powiatu limanowskiego.

Inicjatywa ta ma na celu popularyzowanie orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i  zawodowej.

Dyrektor PUP – Marek Młynarczyk – zaprezentował aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie limanowskim oraz przedstawił informacje na temat zawodów deficytowych.

Wojciech Włodarczyk podkreślił, jak ważne jest podejmowanie właściwych decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Część warsztatowa z kolei miała na celu zwiększenie świadomości uczestników w kwestii odpowiedzialności za własne życie oraz  przyszłą karierę zawodową. Doradcy zawodowi zwrócili uwagę na przyjmowanie w życiu określonych postaw oraz podkreślali rolę kwalifikacji zawodowych w związku z dużą dynamiką zmian, jakie zachodzą na rynku pracy.

Na warsztatach pojawiły się także ćwiczenia m. in.  „Samo się nie kręci” oraz „Postawy wobec życia”. Młodzież chętnie brała czynny udział w zajęciach oraz dzieliła się swoimi spostrzeżeniami.

Doradcy Zawodowi przekazali młodzieży również informacje na temat usług i instrumentów świadczonych przez Urząd Pracy na rzecz osób zarejestrowanych, z wyszczególnieniem form pomocy adresowanych do osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową.

Źródło: powiat.limanowski.pl

Zobacz również