Mszana Dolna. Inwestycje powiatu i miasta na Zarabiu

Mszana Dolna. Inwestycje powiatu i miasta na Zarabiu

Kierowcy podróżujący przez ul. Zarabie w Mszanie Dolnej muszą liczyć się z utrudnieniami. Trwa tam przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna wraz z dojazdami. Z kolei wykonanie części chodnika oraz oświetlenia spoczywa na władzach miasta.

W ramach remontu zmienione zostaną chodniki i nawierzchnia na moście. Planowane jest również zwiększenie nośności do 40 ton poprzez wykonanie płyty wzmacniającej. Projekt zakłada też odwodnienie mostu i przebudowę dojazdów. Inwestycja będzie kosztować 1 777 436 zł.  50% środków pochodzi z  rezerwy celowej budżetu państwa, pozyskanych przez Zarząd Powiatu Limanowskiego. Zakończenie prac przewidziane jest na 16 grudnia.

Uzupełnienie tej inwestycji stanowi wykonanie chodnika oraz oświetlenia przez miasto Mszana Dolna. Od spełnienia tego warunku, powiat uzależniał modernizację mostu. Mówiła o tym podczas jednej z sesji przewodnicząca Rady Powiatu, Ewa Filipiak.

Miasto partycypuje w 50 %  inwestycji budowy chodnika i w 100 % robót związanych z oświetleniem. W sumie jest to kwota 353 840 zł – informuje burmistrz Anna Pękała.

fot. Urszula Antosz-Rekucka

Zobacz również