Mszana Dolna/ Nowy Jork. Agnieszka Wójcik uczestniczy w 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Mszana Dolna/ Nowy Jork. Agnieszka Wójcik uczestniczy w 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Młodzieżowa Delegatka Polski do ONZ bierze udział w sesji w Nowym Jorku. 1 października zabrała głos na forum III Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zajmującego się sprawami społecznymi, kulturalnymi i humanitarnymi. Wystąpiła w imieniu Polski podczas dyskusji na temat rozwoju społecznego.

W swoim wystąpieniu Agnieszka Wójcik mówiła o problemie rosnącej nierówności, znaczeniu edukacji obywatelskiej i prawnoczłowieczej, niewielkim udziale młodych w procesach decyzyjnych, a także trudnej sytuacji osób, żyjących w rejonach konfliktów zbrojnych. 

Przed wyjazdem na 74. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ polska delegatka uczestniczyła w międzynarodowej konferencji dotyczącej praw człowieka i demokracji – Human Dimension Implementation Meeting, przygotowanej przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wcześniej odbyła wiele spotkań w całej Polsce, by rozmawiać z młodymi ludźmi, poznawać ich pomysły, dyskutować o aktualnych problemach oraz sposobach ich rozwiązywania.

Agnieszka Wójcik pochodzi z Mszany Dolnej. Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Działa w wielu organizacjach i współpracuje z kancelariami adwokackimi.

źródło: fanpage UN Youth Delegate of Poland – Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

 

Zobacz również