Mszana Dolna. Rozstrzygnięto przetargi na budowę ścieżki rowerowej i modernizację stadionu

Mszana Dolna.  Rozstrzygnięto przetargi na budowę ścieżki rowerowej i modernizację stadionu

Urząd Miasta wskazał wykonawców dwóch inwestycji o charakterze rekreacyjno-sportowym. W najbliższym czasie powinna się rozpocząć budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Mszanki. Termin wykonania to koniec listopada. Z kolei kompleks lekkoatletyczny ma być gotowy do 31 marca 2020 r.

W drugim przetargu na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego – wariant 400 m treningowy oferty złożyły cztery firmy: Gardenia Sport Sp.z o.o. z Warszawy, Solid-Stet Sp.z o.o.Sp.k. ze Szczecina, Tamex Obiekty Sportowe z Warszawy oraz Eversport Sp.z o.o. z Warszawy. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Eversport, która podała cenę  3 059 507,68 zł. Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na przebudowę 2 643 389 zł brutto, co oznacza konieczność przesunięcia środków. Mszański magistrat w 2017 r. otrzymał na ten cel 900 000 zł z  Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 200 000 zł zadeklarowała wówczas Rada Powiatu. Gotowość przekazania tych środków potwierdziła w rozmowie z naszym portalem przewodnicząca Rady Powiatu – Ewa Filipiak.

W ramach przebudowy kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie Dolnej planuje się budowę nawierzchni sportowej z poliuretanu i nawierzchni mineralnej, chodnika, pochylni i schodów terenowych z kostki brukowej, nawierzchni betonowej, murów oporowych, wiat dla sportowców z zadaszeniem i ławkami, instalacji kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, boiska rozgrzewkowego, wielofunkcyjnego. Ponadto zakłada się zmianę ukształtowania skarp, przebudowę ogrodzenia, zmianę ukształtowania terenu, montaż urządzeń sportowych oraz obiektów  małej architektury.

W przetargu na budowę ścieżki rowerowej, po której będą też mogli poruszać się piesi, wystartowały trzy firmy: P.P.H.U. „Zrąb” Sp. z o.o. z Wierchomli Wielkiej, F.H.U. „Kośmider” Stanisław Kośmider z Rabki-Zdroju oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Janda” Janina Duda z Łostówki. Inwestycję zrealizuje przedsiębiorca z Rabki-Zdroju za kwotę 797 278,35 zł. Miasto planowało przeznaczyć na ten cel 1 231 476,01 zł brutto.

Starania o budowę ścieżki rowerowej rozpoczął jeszcze w poprzedniej kadencji burmistrz Józef Kowalczyk. Pozwolenie na budowę magistrat ma od września ubiegłego roku. Miasto otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Długość ścieżki wyniesie 2 km 235 m. Planowane są również ławostoły ze stojakami na rowery oraz ławki.

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna

Zobacz również