Gmina Dobra. Strażacy zaprezentują swój nowy instrument muzyczny. Będą uczyć na nim grać

Gmina Dobra. Strażacy zaprezentują swój nowy instrument muzyczny. Będą uczyć na nim grać

Już jutro, 20 listopada o godz. 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej zaprasza do Szkoły Muzycznej na lekcję otwartą w trakcie której zaprezentowany zostanie nowy instrument- klarnet basowy zakupiony dla orkiestry działającej przy OSP Dobra.

Problemem społeczności jaką tworzy orkiestra jest niedostateczne wyposażenie orkiestry w instrumenty, które mogły by wzbogacić jej brzmienie. Orkiestra OSP Dobra cały czas dąży do podniesienia poziomu i od kilku lat zajmuje czołowe miejsca na Powiatowym Konkursie Przeglądzie Orkiestr Dętych oraz kwalifikuje się do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Realizacja projektu pn. Nowe barwy muzyczne orkiestry OSP Dobra – którego celem był m.in. zakup nowego instrumentu, klarnetu basowego, pozwoli na dalszy jej rozwój. Poprzez realizowane zadanie, znaczące wzmocnienie uzyska sekcja dęta orkiestry OSP Dobra, której nowe brzmienie ubogaci i dopełni odbiór utworów. W ramach realizowanego projektu, odbędzie się lekcja otwarta/pokazowa – czyli warsztaty m.in. dla sekcji dętej orkiestry, uczniów szkoły muzycznej oraz innych osób zainteresowanych. Tematem spotkania, które odbędzie się w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobrej 20 listopada br. o godzinie 16-tej, będzie zaprezentowanie nowego instrumentu i ale także popularyzacja muzyki.

Jak informuje Prezes OSP Dobra Stanisław Olesiak – Celem przeprowadzenia lekcji otwartej, będzie zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się tym instrumentem, dzięki czemu zwiększy się grono potencjalnych nowych członków orkiestry.

Projekt pod nazwą ” Nowe barwy muzyczne Orkiestry OSP Dobra” realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Dobra.

Źródło: GOK w Dobrej

Zobacz również