Gmina Mszana Dolna. Podsumowano realizację zadań. Trwa boom inwestycyjny – mówi wójt Bolesław Żaba

Gmina Mszana Dolna. Podsumowano realizację zadań. Trwa boom inwestycyjny – mówi wójt Bolesław Żaba

Remonty dróg i przepustów, budowa sali gimnastycznej, modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego, rozbudowa remizy OSP i ośrodka zdrowia – to inwestycje realizowane w różnych częściach gminy Mszana Dolna. Większość z nich już się zakończyła lub jest na etapie końcowym.

Z uwagi na sprzyjającą pogodę trwa – że tak powiem – boom inwestycyjny. Wiele inwestycji jest przez nas prowadzonych. Niektóre prace zostały zakończone, niektóre jeszcze trwają – podsumował wójt Bolesław Żaba podczas ostatniej sesji Rady Gminy.

Do użytku została oddana przebudowana droga powiatowa Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Łostówka o długości 2,5 km. Droga została poszerzona i wzmocniona. Wykonano chodniki, odwodnienia, przystanki komunikacyjne, przejścia dla pieszych z sygnalizacją i oświetleniem ulicznym. Całkowity koszt zadania wyniósł 7 274 152 zł. Inwestycję sfinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanych przez Zarząd Powiatu Limanowskiego przy współudziale środków Powiatu Limanowskiego i gminy Mszana Dolna. Z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczono na tę inwestycję kwotę 3 562 662 zł. Powiat zaangażował na ten cel środki własne w kwocie 2 749 969 zł, natomiast gmina Mszana Dolna przeznaczyła ze swego budżetu 928 311 zł.

Zakończono również remont drogi do os. Górki w Lubomierzu. Na to zadanie gmina Mszana Dolna otrzymała dotację w wysokości 150000 zł z programu ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dokonano odbioru remontowanych odcinków dróg gminnych Kasina Wielka – Pańskie – Krzykacze, Lubomierz – Przysłop – Młyny w Lubomierzu, a także przepustu w ciągu drogi gminnej Raba Niżna – Budzyń – Glisne. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej.

Wykonano remonty przepustu w ciągu drogi do os. Karkulki w Łostówce, częściowo drogi wewnętrznej do os. Brzegi w Kasinie Wielkiej oraz drogi wewnętrznej na osiedlu Talarki w Mszanie Górnej. Ponadto dobiega końca budowa przepustu w ciągu drogi do os. Gacki w Olszówce.

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanego przepustu ramowego w ciągu drogi do os. Fligi oraz mostu żelbetowego w ciągu drogi do os. Murzyny w Mszanie Górnej. W ramach funduszu sołeckiego dostarczono kliniec na remont drogi wewnętrznej do os. Kozyry w Lubomierzu, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie wykonali prace polegające na utwardzeniu drogi.

Nie zakończyły się jeszcze modernizacje dróg na osiedlach Tworki w Łostówce, Hyrb i Żądły w Kasince Małej oraz na Nawary – Trybuły w Olszówce. Planowane jest rozpoczęcie prac na drogach wewnętrznych na osiedlach Żury – Łabuzy w Olszówce oraz Bartoszki w Kasince Małej.

Kończy się, trwająca od sierpnia 2017 r., budowa sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Wykonano już wszystkie prace wykończeniowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku oraz nowe ogrodzenie. Poszerzono bramę wjazdową, wykonano nową nawierzchnię pod placem zabaw. Gmina oczekuje na pozwolenie na użytkowanie obiektu. Uroczyste otwarcie planowane jest na 23 listopada.

Zakończono prace związane z modernizacją ogólnodostępnego boiska sportowego przy szkole w Kasinie Wielkiej. Nawierzchnię wykonano z poliuretanu. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 168 000 zł w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa”.

Zakończono I etap przebudowy remizy OSP w Łętowem. Powstało tam pomieszczenie garażowe dobudowane do istniejącego budynku oraz pomieszczenie do przechowywania sprzętu pożarniczego i mundurów bojowych. Na ten cel gmina Mszana Dolna pozyskała dofinansowanie w wysokości 48 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019”.

Trwa rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Mszanie Górnej z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia i Środowiskowy Dom Samopomocy. Prace na tej budowie postępują zgodnie z harmonogramem. Zimą prace będą kontynuowane wewnątrz budynku.

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również