Mszana Dolna. Pomnik był gotowy przed dniem Wszystkich Świętych. Minęło 71 lat od tego wydarzenia

Mszana Dolna. Pomnik był gotowy przed dniem Wszystkich Świętych. Minęło 71 lat od tego wydarzenia

Pomnik, który stoi w centralnej części mszańskiego cmentarza, został poświęcony 31 października 1948 r. Historię jego budowy opisała Olga Illukiewicz w „Kronice Mszany Dolnej”. Warto przywołać nazwiska ludzi, którzy w trudnej, powojennej rzeczywistości dokonali tego dzieła. Dziś przy pomniku ofiar okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej odbywają się główne uroczystości w dniu Wszystkich Świętych, wartę pełnią harcerze, a mieszkańcy Mszany Dolnej mogą oddać hołd pomordowanym.

W październiku 1947 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pomordowanych. Działali w nim: proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła – ks. infułat Teofil Skalski, ks. Władysław Gorączko, Aleksander Kalczyński, Franciszek Knapczyk, Stanisław Pach, Michał Sochacki, Jan Stabrawa, Józef Szczypka, Stanisław Szyller oraz Jan Szynalik.

Gromadzka Rada Narodowa podjęła uchwałę o budowie pomnika 15 kwietnia 1948 r. Wybrano projekt mszańskiego artysty rzeźbiarza – Władysława Jani – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ucznia prof. Ksawerego Dunikowskiego. Komitet zwrócił się do mieszkańców Mszany Dolnej o ofiarność. Mimo ubóstwa i trudnych, powojennych warunków, udało się zebrać środki finansowe. Jak podaje Olga Illukiewicz, miejscowi murarze pracowali bezpłatnie, a właściciele koni zwozili kamień z góry Lubogoszcz. Prace murarskie, nadzorował Wincenty Aksamit. Wykonywali je m.in. Wojciech Dziętło, Józef Halama, Józef Kotarba, Stanisław Majerczyk, Józef Pitala, Szymon Pitala, Józef Potaczek, Sebastian Potaczek, Wojciech Potaczek i Władysław Znachowski. Z kolei Władysław Jania przygotował dwie płaskorzeźby oraz orła, który znajduje się na szczycie pomnika.

Pomnik budowano w miejscu pochówku więźniów zamordowanych przez gestapo w Kasinie Wielkiej. W kwietniu 1945 r. ciała ekshumowano i przewieziono na cmentarz w Mszanie Dolnej. Na mogile postawiono brzozowy krzyż. Widnieje on na archiwalnej fotografii, znajdującej się w zbiorach Urzędu Miasta.

W październiku 1948 r. delegacja członków komitetu oraz więźniów obozów koncentracyjnych przywiozła w specjalnej urnie prochy i ziemię spod ściany śmierci bloku nr 11 w byłym niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu. Na czele delegacji stał Franciszek Knapczyk. Olga Illukiewicz przytacza fragment protokołu przekazania ziemi:

Dyrekcja Państwowego Muzeum w Oświęcimiu wydaje niniejszym Zarządowi Koła PZBWP w Limanowej garść ziemi, pobranej spod ściany śmierci na dziedzińcu bloku 11 w byłym obozie koncentracyjnym Oświęcim, celem złożenia jej na grobach pomordowanych przez okupanta niemieckiego w Mszanie Dolnej. Niechaj ta ziemia, zroszona obficie krwią rozstrzelanych więźniów, najlepszych synów Polski, znajdzie godne uczczenie i złożona w uroczysty sposób na pomniku symbolizuje nie tylko niezliczone rzesze pomordowanych, lecz również niechaj mówi o niezniszczalnych wartościach naszego narodu.

Kolejnym etapem było przeniesienie zwłok z poszczególnych grobów na cmentarzu do wspólnej mogiły. Dokonano tego 24 października 1948 r. Tydzień później, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Po mszy św. w kościele parafialnym w kondukcie żałobnym przeniesiono urnę z prochami i umieszczono na pomniku. Zgodnie z relacją Olgi Illukiewicz, wydarzenie to stało się patriotyczną manifestacją, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy Mszany Dolnej i okolic.

W chwili odsłonięcia pomnika widniał tam napis „Poległym w walce i ofiarom terroru germańskiego”. Na tablicach wypisano nazwiska 54 zamordowanych osób. Podczas renowacji pomnika w 1991 r. napis zmieniono. Od tamtej pory głosi on: „Poległym w walce i ofiarom terroru hitlerowskiego i stalinowskiego”. Dopisano również trzy nazwiska ofiar agresji sowieckiej oraz władzy komunistycznej.

źródło: Olga Illukiewicz, Kronika Mszany Dolnej

fot. archiwalna ze zbiorów Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej, opublikowana na stronie Mszana Dolna na starych fotografiach

Zobacz również