Mszana Dolna. Unieważniono przetarg na zagospodarowanie odpadów

Mszana Dolna. Unieważniono przetarg na zagospodarowanie odpadów

Urząd Miasta unieważnił postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Mszany Dolnej w 2020 r.

W uzasadnieniu czytamy, że ofertę złożyła tylko jedna firma, a cena znacznie przewyższała kwotę, którą na ten cel zamierzało przeznaczyć miasto.

Zakład Utylizacji Odpadów z Myślenic wycenił usługę na 1 844 640,00 zł, natomiast Urząd Miasta podał kwotę 1 012 500,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych, odebranych przez podmiot odbierający odpady komunalne, wyłoniony w drodze odrębnego przetargu, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Mszana Dolna oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna

Zobacz również