Szczawa. Rodzice apelują do radnych i wójta, aby nie likwidowali szkoły

Szczawa. Rodzice apelują do radnych i wójta, aby nie likwidowali szkoły

Zbierają podpisy pod petycją przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie. Jutro na sesji rady gminy Kamienica, radni podejmą uchwałę o zamiarze likwidacji placówki.

Na spotkanie z ponad 50 mieszkańcami, którzy sprzeciwiają się likwidacji szkoły przyszła Agata Sopata, sołtys Szczawy, a także Marian Opyd, radny tej miejscowości. Nie był obecny Władysław Sadowski, wójt Kamienicy.

– O spotkaniu wiedziałem, ale wcześniej miałem zaplanowane trzydniowe spotkanie Forum Wójtów Małopolski. Ostateczną decyzję ws. likwidacji szkoły podejmie rada gminy. Sytuacja dla mnie jest trudna, a podjęcie procesu związanego z likwidacją jest koniecznością. W szkole uczy się mało dzieci. Subwencja oświatowa nie pozwala na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. Jeżeli nie wprowadzimy oszczędności, to nie będziemy w stanie prowadzić inwestycji na terenie gminy – mówi wójt gminy.

Nie wiadomo, co stanie się z budynkiem szkoły, który został wybudowany przez mieszkańców Szczawy w latach 60-siątych w „czynie społecznym”. – Na pewno nie będzie on niszczał. Nie chce mówić w tym momencie o tym jakie będzie jego przeznaczenie, bo nie wiem jaka będzie decyzja radnych. Jeżeli nie podejmą oni uchwały za likwidacją szkoły, to przez najbliższe lata czeka naszą gminę stagnacja – wyjaśnia Władysław Sadowski.

Treść listu otwartego skierowanego do Rady Gminy Kamienica i wójta Władysława Sadowskiego.

My, rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie, wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji likwidacji placówki, do której uczęszczają nasze dzieci. Wzywamy Państwa do zmiany decyzji w tej sprawie.

          Nie zgadzamy się z taką polityką edukacyjną, która sprowadza się jedynie do czystych wyliczeń matematycznych, gdzie górę nad dbałością o dobro ucznia przyjmuje czynnik ekonomiczny. Decyzja o likwidacji szkoły nie może opierać się wyłącznie na tych przesłankach. Nie chcemy, aby dyskusja o losach szkoły odbywała się bez udziału nauczycieli i nas – rodziców. Jesteśmy zespołem, w którym od lat obowiązują zasady otwartości i szczerości w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Dlatego oczekujemy traktowania nas jako partnerów w podejmowaniu decyzji o przyszłych losach naszych dzieci.

Znamy też problemy finansowe innych szkół podstawowych z terenu gminy Kamienica i odnosimy wrażenie, że likwidując tę placówkę próbuje się ratować sytuację oświaty naszym kosztem.

        Szkoła Podstawowa nr 2 nie oferuje gorszej edukacji od innych placówek w gminie, o czym świadczą wieloletnie wyniki absolwentów naszej szkoły z egzaminów szóstoklasisty oraz ósmoklasisty, które klasyfikują się na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie mają również możliwość doskonalenia swoich zainteresowaań poprzez zajęcia rozwijające, które są prowadzone w naszej szkole. Ponad to bardzo aktywnie działa wolontariat oraz Samorząd Uczniowski. Pomimo bardzo słabej infrastruktury, braku sali gimnastycznej oraz boiska dzieci odnoszą sportowe sukcesy.

         W gminie Kamienica jest kilka mniejszych szkół ale nigdy nie przyszłoby Wam na myśl, aby popierać ich zamknięcie, gdyż wiadomo jak ważne jest, żeby dziecko uczyło się i wychowywało w swoim najbliższym otoczeniu. Tam gdzie czuje się bezpiecznie.

Duża część naszych uczniów codziennie pokonuje pieszo daleką drogę do szkoły. W chwili przeniesienia ich do innej placówki oddalonej o kolejne kilka kilometrów, każdego dnia będą musieli przebyć naprawdę długą trasę i to wzdłuż bardzo ruchliwej drogi. W szczególności w zimie, kiedy chodniki są zaśnieżone będzie to duży problem. Mowa jest o dzieciach nawet w wieku 6-7 lat.

Jesteśmy szkołą z oddziałem przedszkolnym. Likwidacja utrudni, a w wielu przypadkach nawet uniemożliwi dostęp dzieci z naszej częsci miejscowości – znacznie oddalonej od centrum do edukacji przedszkolnej.

          Dzieci w szkole czują się bezpiecznie. Nauczyciele znają nas i nasze dzieci. W razie konieczności mogą natychmiast zareagować gdy dostrzegą problem lub zaistnieje taka sytuacja. W dużej szkole jest to niemożliwe. Na likwidacji szkół zawsze najbardziej tracą dzieci. Są zmuszone do zmiany placówki, nauczycieli oraz środowiska, w którym funkcjonują i czują się komfortowo. Szkoła to nie tylko budynek, na którym należy szukać oszczędności.

Szkoła to społeczność, która współtworzą pracownicy, uczniowie i ich rodzice.

Klimat, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, stabilność funkcjonowania to wartości, których nie zastąpi nawet najlepszy wynik finansowy. 

 Z poważaniem,

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie

 

Zobacz również