Szyk. Szkoła Podstawowa w ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa szkoła”

Szyk. Szkoła Podstawowa w ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa szkoła”

Szyk. W ramach udziału w ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa szkoła” uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Szyku pod kierunkiem Dyrektora Szkoły Pani Haliny Kaczmarczyk, koordynatora Pani Anny Filipiak oraz wszystkich nauczycieli szkoły podjęli szereg działań, których celem jest rozwijanie i popularyzowanie świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych użytkowników dróg.

Wzmożony ruch na naszych drogach jest powodem dla którego nasza szkoła podejmuje działania, efektem których jest zmniejszenie skali wypadków i promowanie bezpieczeństwa na drogach. Szeroko zakrojone działania zapoczątkował festyn rodzinny pod hasłem „Moja radosna bezpieczna rodzina”, który odbył się 22 czerwca 2019 r.

Podczas plenerowej imprezy zorganizowanej przez szkołę we współpracy z Radą Rodziców, Kołem Gospodyń Wiejskich, sołtysem wsi oraz OSP uczniowie klasy IV przedstawili spektakl o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, a ich młodsi koledzy zaprezentowali „odblaskowy pokaz mody”. W trakcie wspólnej zabawy wszyscy uczestnicy mieli okazję poszerzać swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego poruszania się nie tylko po drodze, ale również w szkole, domu i na podwórku.

Kolejne działanie zorganizowano dnia 25 października 2019 r., podczas którego uczniowie wraz z opiekunami rozpowszechniali wśród starszych mieszkańców wsi odblaski oraz broszurki przygotowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Akcja ta miała na celu propagowanie właściwych postaw i zachowań osób pieszych po 60 roku życia ze względu na fakt, iż ryzyko wypadku w tej grupie uczestników ruchu drogowego utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie. Inicjatywa uczniów z pewnością przyczyni się w przyszłości do budowania poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń w ruchu drogowym.

Na początku października w szkole zorganizowano odblaskową dyskotekę, podczas której każdy uczeń mógł zaprezentować oryginalne i pomysłowe elementy odblaskowe. Młodsi uczniowie uczestniczyli w odblaskowym marszu, prezentując plakaty i hasła promujące noszenie odblasków, ponadto wzięli udział w programie: „Akademia Bezpiecznego Puchatka” Nie zabrakło też oczywiście ćwiczeń w zakresie próbnej ewakuacji oraz atrakcyjnych pokazów strażackich w wykonaniu OSP Szyk, jak również licznych pogadanek i ciekawych zajęć w plenerze prowadzonych przez policjantów Komisariatu w Tymbarku z siedzibą w Zawadce.

Zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, w czasie zabawy, jazdy na rowerze, spaceru i przebywania na świeżym powietrzu to również temat przewodni szkolnych lekcji wychowawczych, zajęć komputerowych, gazetek i konkursów: plastycznego, recytatorskiego i wiedzy. Realizując cele konkursu szkoła wyposażyła uczniów z oddziałów przedszkolnych w kamizelki odblaskowe. Kolejne wspólne przedsięwzięcie uczniów i nauczycieli miało miejsce 29 listopada 2019 r. Uczniowie klasy V oraz zwycięzcy szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Moja bezpieczna droga do szkoły” złożyli wizytę mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów, osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych uczniowie prezentowali zasady prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, co z pewnością skutecznie przyczyni się do kształtowanie u osób starszych prawidłowych postaw, nawyków i zachowań w ruchu drogowym. Podopieczni DPS mieli okazję zobaczyć w jaki sposób stosować elementy odblaskowe oraz uświadomić sobie ich znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze. Podczas wizyty dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorsko – wokalne, czym sprawiły ogromną radość podopiecznym DPS.

Miła atmosfera panowała także podczas wręczania mieszkańcom ośrodka słodkiego poczęstunku oraz broszurek poświęconych bezpieczeństwu na drodze. Pobyt uczniów w ośrodku, oprócz realizacji celów konkursu o bezpieczeństwie, był prawdziwą lekcją wychowawczą, dzięki której mieli okazję uczyć się szacunku i życzliwości dla starszego człowieka. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Jesteśmy przekonani, że nasza szkoła zrobiła duży krok do przodu.

Podsumowując kilkumiesięczne działania można stwierdzić, że były one twórcze i owocne. Poprzez atrakcyjne zabawy, pokazy, różne inicjatywy i akcje uczniowie naszej szkoły zdobyli sporą wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa. Aktywny udział w profilaktycznych działaniach szkolnych i środowiskowych umożliwił im nie tylko dzielenie się tą wiedzą z innymi, lecz przede wszystkim wypracowanie nawyków niezbędnych do bezpiecznego zachowania się na drogach w charakterze przechodnia czy pasażera.

Zobacz również