45. Limanowska Słaza. Znamy zwycięzców festiwalu. Główne nagrody dla Słopniczan i Kasinian Zagórzan

45. Limanowska Słaza. Znamy zwycięzców festiwalu. Główne nagrody dla Słopniczan i Kasinian Zagórzan

W niedzielę zakończył się 45. Festiwal Limanowska Słaza. Nagrodę im. Jerzego Obrzuta otrzymał zespół "Słopniczanie". Grand Prix festiwalu przyznano Kasinianom Zagórzanom. Zdjęcia oraz film z wręczenia nagród możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Nagrody w imieniu członków zespołu odebrali kierownicy zespołów Józef Wójtowicz i Andrzej Ciężadlik.

W festiwalu udział wzięło ponad 830 wykonawców. Organizatorzy dziękowali wszystkim uczestnikom za udział w tym ważnym wydarzeniu kulturalnym.

Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” to jedno z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w naszym regionie, które trwa nieprzerwanie od roku 1975 i przyciąga tłumy entuzjastów kultury ludowej.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii: ZESPOŁY REGIONALNE

Dorośli:

Grand Prix konkursu i nagrodę pienieżną w kwocie 3000 zł otrzymuje Zespół Regionalny KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej.

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 1200 zł otrzymują: Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy i Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki.

Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 800 zł otrzymują zespoły regionalne: DOLINA SŁOMKI ze Stronia, JURKOWIANIE z Jurkowa, SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i KIJOM WORCI z Pisarzowej.

Sześć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne po 600 zł otrzymują zespoły regionalne: LIMANOWIANIE z Limanowej, SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic, PRZYSZOWIANIE z Przyszowej, GORCE z Kamienicy, WILKOWICANIE z Wilkowiska, DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej.

Nagrodę specjalną im. Jerzego Obrzuta „Za wierność wobec tradycji” w wysokości 1000 zł i rzeźbę otrzymuje Zespół Regionalny SŁOPNICZANIE ze Słopnic.

Dzieci:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł otrzymuje Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł otrzymuje Zespół Regionalny ZASADNIOKI z Zasadnego.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł otrzymują zespoły regionalne: MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic.

Wyróżnienie otrzymuje Zespół Regionalny MALI WILKOWICANIE z Wilkowiska.

W kategorii: GRUPY REGIONALNE

I miejsce, okolicznościowy upominek i nagrodę pieniężną 600 zł otrzymuje Zespół Ludowy SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej.

II miejsce, okolicznościowy upominek i nagrodę pieniężną 400 zł otrzymuje KGW z Łososiny Górnej.

W kategorii: MUZYKI LUDOWE

Dorośli:

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 450 zł otrzymują muzyki: PNIOKI z Sadku-Kostrzy i JURKOWIANIE z Jurkowa.

Trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 300 zł otrzymują muzyki: SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic, DOLINA SŁOMKI ze Stronia i MUZYKA ZE STRZESZYC.

Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują muzyki: LIMANOWIANIE z Limanowej, WILKOWICANIE z Wilkowiska i MUZYKA RODZINY SMACIARZÓW z Niedźwiedzia.

Trzy wyróżnienia i okolicznościowe upominki otrzymują muzyki: LASKOWIOKI z Laskowej, SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej.

Młodzież:

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują muzyki: GORCE z Kamienicy i LIMANOWIANIE z Limanowej.

II miejsce i nagrody rzeczowe otrzymuje muzyka ŁOSTOWIANIE z Łostówki.

III miejsca nie przyznano.

Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje muzyka OLSZOWIANIE z Olszówki.

Dzieci:

I miejsca nie przyznano.

II miejsce i nagrody rzeczowe otrzymuje muzyka DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują muzyki: SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca i LIMANOWIANIE z Limanowej.

W kategorii: INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI

Dorośli

Trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują Marcin Boczoń z Półrzeczek (heligonka), Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej (skrzypce) i Andrzej Krzysztofiak z Koniny (skrzypce).

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł otrzymują Józef Tokarczyk z Mordarki (heligonka) i Edward Mąka z Limanowej (heligonka).

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 100 zł otrzymują Aleksandra Śliwa ze Słopnic (skrzypce) i Wojciech Kaleta z Mszany Dolnej (skrzypce).

Młodzież:

I miejsca nie przyznano.

II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Kacper Dudzik z Kamienicy (fujarka).

III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Kamil Sopata z Zasadnego (heligonka)

Dzieci:

I miejsca nie przyznano.

II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Tomasz Sopata z Zasadnego (fujarka).

Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje Anna Pietrzak ze Słopnic (skrzypce).

W kategorii: ŚPIEW SOLOWY

Dorośli:

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują: Anastazja Trzópek z Porąbki i Magdalena Dudek z Makowicy.

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: Artur Cudek ze Skrzydlnej i Maria Zaręba ze Zbludzy.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: Mariola Lorek z Przyszowej i Joanna Adamczyk ze Stronia.

Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje Stanisława Oleksy z Męciny.

Młodzież:

I miejsca nie przyznano.

II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Kacper Kierzek z Sadku.

Dzieci:

I miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Edyta Szumańska z Szyku.

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Karolina Augustyn z Zasadnego i Tomasz Szczepaniak z Kamienicy.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: Aleksandra Piwowarczyk z Wilkowiska i Kacper Sewiło z Szyku.

W kategorii: GRUPY ŚPIEWACZE

Dorośli:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje grupa śpiewacza ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy.

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł otrzymują: grupa śpiewacza SPOD KICEK z Mordarki i OLSZOWIANKI z Olszówki.

Cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: SŁOMCANKI z Mszany Dolnej, LIMANOWIANIE Z Limanowej, KIJOM WORCI z Pisarzowej i SŁOPNICZANIE ze Słopnic.

Wyróżnienie i okolicznościowy upominek otrzymuje żeńska grupa śpiewacza KGW Mszana Górna.

Młodzież:

I miejsca nie przyznano.

II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje grupa śpiewacza SŁOPNICKI ZBYRCOk ze Słopnic.

III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje grupa śpiewacza OLSZOWIANKI z Olszówki.

Dzieci:

I miejsce i nagrody rzeczowe otrzymuje DZIEWCZĘCA GRUPA ŚPIEWACZA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRZYSZOWEJ.

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymują: SŁOPNICKIE CHŁODOKI ze Słopnic i MALI ŁOSTOWIANIE z Łostówki.

III miejsce i nagrody rzeczowe otrzymują OLSZOWIANIE z Olszówki

W kategorii: GAWĘDZIARZE

Dorośli:

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 200 zł otrzymują: Marian Janik ze Słopnic i Jan Lorek z Przyszowej.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł otrzymuje Andrzej Ciężadlik z Kasiny Wielkiej.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymują: Zofia Michałek z Dobrej i Patryk Grzędziak z Mszany Górnej.

Dwa wyróżnienia i okolicznościowe upominki otrzymują: Barbara Wątor z Jurkowa i Stanisław Białoń ze Skrzydlnej.

Młodzież:

I i II miejsca nie przyznano.

III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Wojciech Tabor z Sadku.

Dzieci:

I miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Witold Sewiło z Sadku.

II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Szymon Dębski ze Słopnic.

III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje Izabela Gierczyk z Zasadnego.

W kategorii: MISTRZ I UCZEŃ

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje Dominik Mól i Kacper Skoczeń ze Słopnic (klarnet).

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł otrzymuje Elżbieta Citak i Łucja Szczepaniak z Kamienicy (śpiew).

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł otrzymuje Beata Jarosz z Marzeną Lach-Trzupek ze Skrzydlnej.

Wyróżnienie i okolicznościowe upominki otrzymuje Katarzyna Kluska z Katarzyną Wacławik z Olszówki

Nie przyznano nagrody Dyrekcji Limanowskiego Domu Kultury Dziecięca Osobowość Artystyczna.

Na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”, który odbędzie się w Łużnej w 2020 r., Komisja kwalifikuje zespół regionalny KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej i SPOD KICEK z Mordarki, DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej.

Na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju w czerwcu 2020 r. Komisja kwalifikuje dziecięce zespoły regionalne MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzya i MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic.

Na 54. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (sierpień 2020 r.) Komisja kwalifikuje: gawędziarza Mariana Janika ze Słopnic i Jana Lorka z Przyszowej; w kategorii instrumentalistów: Marcina Boczonia z Półrzeczek (heligonka), Tobiasza Krzysztofa z Mszany Górnej (skrzypce) i Andrzeja Krzysztofiaka (skrzypce) z Koniny.

 

Zobacz również