Mszana Dolna. ZGK odbierze odpady od mieszkańców. Ceny na razie się nie zmienią

Mszana Dolna. ZGK odbierze odpady od mieszkańców. Ceny na razie się nie zmienią

Podczas ostatniej sesji radni Mszany Dolnej przyjęli nowe zasady ustalania opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości mieszanych. Zmieni się również sposób odbioru śmieci. Jest to m.in. wynik unieważnienia dwóch przetargów. W obu jedyni oferenci wycenili swoje usługi znacznie drożej niż zakładał Urząd Miasta. Cena na razie nie ulegnie zmianie – stawka za odbiór śmieci segregowanych to nadal 25 zł miesięcznie od osoby.

Nowe zasady omówiła burmistrz Anna Pękała. Do miejskiego systemu gospodarowania odpadami włączono nieruchomości mieszane, które częściowo są nieruchomościami prywatnymi, a częściowo miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostali przedsiębiorcy mogą przystąpić do systemu, ale nie muszą. Właściciele nieruchomości mieszanych za część zamieszkałą zapłacą stawki obowiązujące wszystkich mieszkańców, natomiast za odpady z części niezamieszkałej będą obowiązywały osobne ceny. Za odpady gromadzone w sposób selektywny zapłacą odpowiednio do wielkości pojemnika: 5,90 zł, (pojemnik 120 l),  11,80 zł (pojemnik 240 l), 17,70 zł (pojemnik 360 l), 54,10 zł (pojemnik 1100 l), 16,90 zł (worek 120 l). Za odpady zmieszane będą obowiązywać opłaty podwyższone: 23,60 zł, (pojemnik 120 l),  47,20 zł (pojemnik 240 l), 70,80 zł (pojemnik 360 l), 216,40 zł (pojemnik 1100 l), 67,60 zł (worek 120 l).  

Opłata roczna od właścicieli domków letniskowych wyniesie 160 zł za odpady segregowane oraz 480 zł za odpady niesegregowane.

Osoby, które gromadzą bioodpady w kompostowniku przydomowym, zostały objęte ulgą w wysokości 1 zł miesięcznie.

Na styczeń zostanie zawarta umowa z jedną z firm na zagospodarowanie odpadów, natomiast odbiorem i transportem zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej według ustalonego harmonogramu. Odbierane będą jedynie worki, ponieważ ZGK nie posiada śmieciarki do opróżniania pojemników. To umożliwi utrzymanie ceny na dotychczasowym poziomie. Jeżeli ten sposób sprawdzi się, będzie kontynuowany przez cały rok. Burmistrz Anna Pękała stwierdziła, że wszystkie okoliczne samorządy będą musiały podnosić opłaty.

Powodów jest kilka, m.in. różnego rodzaju opłaty, które przerzucane są na mieszkańców przez przedsiębiorców zbierających śmieci, ale też te, które wynikają po prostu z odpowiednich ustaw i z prawa, które jest w Polsce ustanowione. Jest to też kwestia tego, że śmieci mamy coraz więcej. Generalnie z terenu miasta zbieramy ok. 2000 ton śmieci z samych gospodarstw zamieszkałych. Mam nadzieję, że przy odpowiednim segregowaniu śmieci przez mieszkańców, te śmieci będą też odpowiednio zagospodarowane i zmniejszy się ta ilość. Mszana Dolna jest gminą miejską, więc nie każdy może bioodpady zagospodarować na kompostowniku, w związku z czym ilość bioodpadów jest dużo większa niż w gminach wiejskich – mówiła Anna Pękała podczas sesji.

Dodała również, że na archiwalnej stronie internetowej Urzędu Miasta znajduje się instrukcja segregowania śmieci. Opis ten ma zostać również umieszczony na nowej stronie.

Zanim to się jednak stanie, podajemy naszym czytelnikom odpowiedni link:

http://archiwum.mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami-smieciowa-rewolucja.html

Odpady przywożone do PSZOK-u powinny być posegregowane.

oprac. MAG

Zobacz również