Mszana Dolna. Radni głosowali za "realistycznym" budżetem w wysokości 37 mln zł

Mszana Dolna. Radni głosowali za "realistycznym" budżetem w wysokości 37 mln zł

Radni miasta Mszana Dolna jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych. Nieobecny był tylko radny Kamil Korda.

Projekt budżetu przedstawiła radnym Bernadeta Ziemianin – skarbnik miasta Mszana Dolna. Wysokość budżetu wyniesie ponad 37 mln zł. Koszty stałe, czyli wydatki bieżące związane m.in. z wynagrodzeniami, mediami i stałymi opłatami to ponad 33 mln 700 tys. zł.

Na kontynuację realizowanych dotychczas inwestycji w budżecie zaplanowano niewiele ponad 6 mln zł.

Budżet w trakcie roku na pewno ulegnie zmianom, bo miasto chciałoby kontynuować wymianę pieców i remontować drogi, chociażby z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. W przedstawionym budżecie na remont dróg zaplanowano 229 tys. zł.

Jak poinformowała radnych skarbnik miasta, zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło 3 mln 700 tys. zł.

– Dane zawarte w budżecie wydają się być realistyczne. Wierzą nam i nadzorują nas pod względem finansów, więc stąd pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – mówiła Bernadeta Ziemianin.

Przed głosowaniem nad uchwała budżetową odczytano pozytywną opinię RIO. Podobną odczytał Ryszard Sitkowski, przewodniczący Komisji Budżetowej.

Przez blisko pół godziny trwała dyskusja. Radni dopytywali o koszty związane z edukacją (ok. 5 mln zł miasto dopłaca do edukacji), z opłatami za śmieci, a także planami inwestycyjnymi na 2020 rok.

Po zakończeniu głosowania Anna Pękała podziękowała radnym za jednogłośne podjęcie uchwały budżetowej.

Zobacz również