Podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku

Podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku

W 2019 roku w obszarze działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej wystąpiło ogółem 1849 zdarzeń. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowały podczas: 344 pożarów, 1421 miejscowych zagrożeń, 84 alarmów fałszywych.

We wszystkich działaniach ratowniczych w 2019 roku brało udział ogółem 3295 zastępów (samochodów) jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) i 14825 strażaków. W rozbiciu na poszczególne jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas interwencji uczestniczyło:

– 1369 zastępów i 5083 strażaków PSP,
– 1469 zastępów i 7533 strażaków OSP z  jednostek włączonych do KSRG,
– 455 zastępów i 2207 strażaków z pozostałych jednostek OSP.
 

Straty powstałe w mieniu w wyniku zaistniałych w 2019 roku zdarzeń oszacowane zostały na łączną  kwotę ok. 9 mln 105 tys. złotych.  Natomiast wartość uratowanego mienia  w wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oszacowano na kwotę ok. 58 mln 512 tys. złotych.    

W zdarzeniach w których interweniowały zastępy ratownicze straży pożarnej odnotowano 247 osób rannych oraz 10 ofiar śmiertelnych, w tym 1 osoba zginęła podczas pożaru. Nie odnotowano wypadków wśród strażaków ratowników.

W roku 2019 w KP PSP Limanowa zorganizowano i przeprowadzono:
7 szkoleń dla członków OSP z terenu powiatu limanowskiego które ukończyła łączna liczba 190 słuchaczy.

W chwili obecnej liczba strażaków-ratowników OSP spełniających wymagania formalne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tj. wiek do 65 roku życia, aktualne badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenie pożarnicze) to 1500 druhów.

Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na jednostki OSP

Jednostka

POŻARY

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

ALARMY FAŁSZYWE

ZABEZPIECZENIE REJONU

ŁĄCZNIE

0608061 OSP Łukowica

8

34

3

0

45

0608062 OSP Mszana Dolna

31

61

4

2

98

0608063 OSP Męcina

17

42

2

0

61

0608064 OSP Tymbark

24

80

2

1

107

0608065 OSP Szczawa

12

40

1

0

53

0608066 OSP Kamienica

15

61

1

0

77

0608067 OSP Kasinka Mała

8

29

2

0

39

0608068 OSP Mszana Górna

16

23

4

0

43

0608069 OSP Limanowa

14

34

1

12

61

0608070 OSP Krasne Lasocice

4

25

0

0

29

0608071 OSP Laskowa

21

67

1

0

89

0608072 OSP Raba Niżna

14

11

7

0

32

0608073 OSP Jodłownik

7

43

0

0

50

0608074 OSP Podłopień

13

35

2

0

50

0608075 OSP Dobra

20

36

5

0

61

0608076 OSP Niedźwiedź

25

40

4

0

69

0608077 OSP Wilkowisko

7

39

0

0

46

0608078 OSP Słopnice Dolne

18

34

0

0

52

0608079 OSP Kamionka Mała

9

18

0

0

27

0608080 OSP Kisielówka

2

3

0

0

5

0608081 OSP Łososina Górna

17

61

4

9

91

0608082 OSP Nowe Rybie

5

19

0

0

24

0608083 OSP Pisarzowa

3

5

1

0

9

0608084 OSP Rupniów

4

10

1

0

15

0608085 OSP Siekierczyna

5

1

0

0

6

0608086 OSP Stara Wieś

7

10

1

0

18

0608087 OSP Wysokie

9

12

0

0

21

0608090 OSP Glisne

1

4

0

0

5

0608091 OSP Kasina Wielka

17

32

2

0

51

0608092 OSP Lubomierz

2

9

1

0

12

0608093 OSP Łętowe

2

8

1

0

11

0608094 OSP Łostówka

2

6

1

0

9

0608095 OSP Olszówka

4

6

0

0

10

0608101 OSP Jurków

10

23

0

0

33

0608102 OSP Skrzydlna

9

47

1

0

57

0608103 OSP Stróża

5

14

0

0

19

0608110 OSP Zalesie

5

13

1

0

19

0608111 OSP Zasadne

1

3

0

0

4

0608112 OSP Zbludza

3

7

0

0

10

0608120 OSP Strzeszyce

2

3

0

0

5

0608121 OSP Ujanowice

4

20

0

0

24

0608130 OSP Piekiełko

0

1

0

0

1

0608131 OSP Zawadka

1

7

0

0

8

0608141 OSP Słopnice Górne

13

16

0

0

29

0608150 OSP Jastrzębie

4

15

0

0

19

0608151 OSP Młyńczyska

0

0

0

0

0

0608152 OSP Przyszowa

7

25

0

0

32

0608153 OSP Roztoka

1

4

0

0

5

0608154 OSP Stronie

4

17

0

0

21

0608155 OSP Świdnik

4

17

0

0

21

0608160 OSP Janowice

6

48

0

0

54

0608161 OSP Pogorzany

6

25

0

0

31

0608162 OSP Sadek

4

18

0

0

22

0608163 OSP Szczyrzyc

11

49

4

0

64

0608164 OSP Szyk

6

10

0

0

16

Informujemy iż, powyższa statystyka wyjazdowa nie odzwierciedla faktycznego przygotowania jednostek OSP do prowadzenia działań (tzw. gotowości bojowej), ale jest tylko wartością liczbową wynikającą z ilości zdarzeń na terenie działania poszczególnych jednostek OSP.

fot. arch tv28 inf. PSP Limanowa

Zobacz również